VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tính toán hiệu quả trong triển khai giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ, giao chi tiết của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tính toán hiệu quả trong triển khai giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Phát biểu tại cuộc họp với các bộ, ngành về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ diễn ra ngày 15/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn được thực hiện trong 5 năm, do vậy số vốn còn lại chưa phân bổ, căn cứ tình hình, mục tiêu, nhu cầu của dự án Chính phủ cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trong việc triển khai thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo đúng kế hoạch đã cam kết

Làm rõ lý do chưa giao được vốn đầu tư công

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV (tháng 7/2021), Chính phủ đã trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định.

Qua đó, Quốc hội đã quyết nghị tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2.870.000 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương là 1.500.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 1.370.000 tỷ đồng.

Tính đến tháng 8/2022, về cơ bản, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bao gồm cả danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, trong đó phần lớn các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đã giao chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Hiện chỉ còn lại khoảng hơn 40.000 tỷ đồng vốn nước ngoài chưa trình danh mục cụ thể do đang phối hợp với các nhà tài trợ để lập dự án; sau khi chủ trương đầu tư các dự án này được phê duyệt theo quy định, Chính phủ sẽ tiếp tục báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, trong tổng số vốn kế hoạch trung hạn, phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao chi tiết (355.483 tỷ đồng) có hơn 218.483 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 137.000 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương.

Việc phân bổ số vốn 137.000 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương phụ thuộc vào mức bội chi, khả năng thu ngân sách trong giai đoạn 2021-2025 của các địa phương và sẽ phân bổ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện mới là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên các địa phương đã giao vượt kế hoạch khoảng 100.000 tỷ đồng để đầu tư từ nguồn vượt thu ngân sách địa phương hằng năm (năm 2021 khoảng 54.000 tỷ đồng, dự kiến năm 2022 khoảng 46.000 tỷ đồng). Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, như vậy, đối với vốn ngân sách địa phương, Chính phủ không chậm trễ trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đối với khoản 137.000 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương, theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tới tháng 10/2023 khi báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội cụ thể kế hoạch phân bổ số vốn trên. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu để có phương án đề xuất trong báo cáo đánh giá giữa kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bảo đảm hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phân bổ vốn.

Đối với khoản 218.000 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, có khoảng 74.000 tỷ đồng của các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, có thể giao kế hoạch trung hạn được ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. 

Còn khoảng hơn 144.000 tỷ đồng của các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định cần phải tiếp tục thúc đẩy sớm hoàn thiện phê duyệt chủ trương đầu tư báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trong đó, đối với 62.868 tỷ đồng, Quốc hội đã phân bổ cho các bộ, cơ quan, địa phương theo Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 nhưng đến nay chưa giao vốn chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn phải đảm bảo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư theo đúng quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 31/7/2022.

Đối với số vốn 7.942 tỷ đồng vốn còn lại của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và Ủy ban Dân tộc phải cố gắng hoàn thiện phương án phân bổ nguồn vốn này theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (trước ngày 01/9/2022).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục khẩn trương phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo đúng quy định, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM