VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021

Chiều 17/12/2021, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 6

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, cùng đông đủ các đồng chí cán bộ chuyên trách các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo của Văn phòng Đảng ủy Bộ cho biết, năm 2021, Văn phòng Đảng ủy Bộ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo chất lượng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc.

Cụ thể, trong công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, Văn phòng Đảng ủy Bộ đã tham mưu giúp Đảng ủy Bộ chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham mưu giúp Đảng ủy Bộ báo cáo sơ kết và khen thưởng đối với 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Văn phòng Đảng ủy Bộ cũng đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cùng với đó, Văn phòng Đảng ủy Bộ đã tham mưu xây dựng và ban hành nghị quyết về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cán bộ, chi bộ thuộc loại hình doanh nghiệp, hiệp hội; tham gia với Bán Cán sự đảng Bộ Tài chính về các văn bản hướng dẫn trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Về thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị, Văn phòng Đảng ủy Bộ đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ thẩm định kết luận tiêu chuẩn chính trị và cho ý kiến về công tác cán bộ đối với 820 trường hợp; tham mưu ban hành quyết định kết nạp, chuyển đảng chính thức cho 130 đồng chí, làm thủ tục cấp thẻ đảng viên mới cho 264 đảng viên, chuyển sinh hoạt đi, tiếp nhận chuyển 415 trường hợp…

Ngoài triển khai các nhiệm vụ trên, trong năm 2021, Văn phòng Đảng ủy cũng đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ. Xây dựng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Thông báo số 312-TB/TW ngày 9/3/2010 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 theo kế hoạch, Văn phòng Đảng ủy Bộ đã tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ tiến hành kiểm tra đối với 2 tổ chức đảng trực thuộc; thực hiện giám sát thường xuyên 100% các tổ chức đảng trực thuộc thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất, các hội nghị, nghe tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp báo cáo.

Trong công tác dân vận, Văn phòng Đảng ủy Bộ đã hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BDVĐUK ngày 2/4/2021 của Ban Dân vận Đảng ủy Kkối các cơ quan Trung ương về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. Đồng thời, tham mưu giúp Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) giai đoạn 2021-2025…

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Văn phòng Đảng ủy Bộ (ngày 17/12/2021).
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Văn phòng Đảng ủy Bộ (ngày 17/12/2021).

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính tham mưu giúp Đảng ủy Bộ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt kết quả cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng hướng dẫn Quy trình công tác quy hoạch, kiện toàn bổ sung nhân sự cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính, để thống nhất áp dụng thực hiện trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Văn phòng Đảng ủy tiếp tục tham mưu giúp Đảng ủy Bộ hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc về công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025; triển khai nhập dữ liệu đảng viên tại Đảng bộ Bộ Tài chính và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo kế hoạch…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 của Văn phòng Đảng ủy Bộ.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ yêu cầu Văn phòng Đảng ủy cần chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc để nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính; hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Về triển khai nhiệm vụ công tác Đảng trong năm 2022, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cũng lưu ý Văn phòng Đảng ủy Bộ cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình công tác Đảng năm 2022 theo từng tháng; rà soát công việc còn tồn tại của năm 2021 để có kế hoạch, giải pháp triển khai cụ thể trong năm 2022 một cách khoa học, hợp lý.

Hai là, giữ vững kỷ cương nề nếp trong công việc, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng. Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đảng, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc theo hướng thí điểm kiểm tra theo chuyên đề.

Bốn là, chú trọng công tác phát triển đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức Đại hội lần thứ 28 nhiệm kỳ 2022-2027; lãnh đạo, chỉ đạo Hội Cựu Chiến binh cơ quan Bộ Tài chính triển khai kế hoạch Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên, ghi nhận đánh giá cao về kết quả hoạt động của Văn phòng Đảng ủy Bộ trong năm 2021. Đồng thời, cam kết sẽ phối hợp với các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 theo hướng hiệu quả, thực chất.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM