VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Việt Nam tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Việt Nam tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Sáng ngày 14/7/2022, Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 đã họp phiên toàn thể lần thứ 3. Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Việt Nam sẽ ứng phó với biến đổi khí hậu trên nguyên tắc công lý, công bằng

Việt Nam đẩy mạnh các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Hơn 70 quốc gia tham dự Hội nghị kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam là nước đang phát triển, trải qua nhiều năm chiến tranh, còn rất nhiều khó khăn nhưng đã đưa ra các cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu như các nước phát triển. Đây là sự khẳng định Việt Nam trong việc tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, do đó, cần có bước đi, lộ trình phù hợp và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước phát triển, các đối tác về nguồn vốn, đào tạo nhân lực, xây dựng thể chế, công nghệ, quản trị.

Nhấn mạnh quan điểm tiếp cận toàn cầu, toàn dân, bảo đảm công bằng, công lý trong vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, báo cáo cập nhật, đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được sau phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo, những khó khăn, vướng mắc. Từ đó, báo cáo Ban Chỉ đạo để cùng bàn thảo, tìm giải pháp tháo gỡ, nhất là trong việc đổi mới về thể chế, chính sách, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26. Trong đó, có các vấn đề liên quan phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, liên quan giảm phát thải methane, phát triển rừng… 

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Hội nghị bàn bạc cho ý kiến về dự thảo Đề án tổ chức Hội nghị đối thoại hợp tác triển khai thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0"; về việc chuyển đổi năng lượng công bằng, công lý với các đối tác; về dự thảo Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26, các dự thảo chiến lược, chương trình hành động, kế hoạch có liên quan để ban hành và sớm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cam kết tại Hội nghị COP26.

Đối với Hội nghị đối thoại hợp tác tiết kiệm thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” và chuyển đổi năng lượng của Ban Chỉ đạo đối với các tổ chức quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng để tăng cường nhận thức, thống nhất hành động, nhất là với các đối tác quốc tế để chúng ta có nhận thức tổng thể, khách quan liên quan thực hiện chương trình công tác, đặc biệt thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thảo luận tập trung trọng tâm, trọng điểm, quan trọng là đưa ra giải pháp cụ thể của từng bộ, từng ngành trên cơ sở chức năng, quyền hạn tổ chức thực hiện, tránh tình trạng “họp xong để đó”. Lập ra kế hoạch trước mắt, hằng quý, hằng tháng, và kế hoạch dài hạn 5 năm, vì ứng phó biến đổi khí hậu không phải chỉ làm trong vài năm mà phải có chiến lược đến năm 2050. Như vậy, trong từng năm, trong 5 năm phải đề ra các mục tiêu cụ thể và yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ...

Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần đổi mới cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó từng bộ, ngành, từng cấp theo chức năng, quyền hạn tổ chức thực hiện thành công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực tiễn xuất hiện; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền; kịp thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết, sau Hội nghị COP26, Việt Nam đã có nhiều hoạt động triển khai thực hiện các cam kết tại Hội nghị COP26. Đó là, các cam kết đưa mức phát thải ròng về "0" vào giữa thế kỷ; cùng với hơn 100 quốc gia đã tham gia Cam kết giảm phát thải metan toàn cầu vào năm 2030; cùng 140 quốc gia tham gia Tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất; cùng 48 quốc gia tham gia Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch; cùng 150 quốc gia tham gia Liên minh Hành động thích ứng toàn cầu… Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp tổng thể, toàn diện trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo và thành lập ngay Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26; ban hành Quyết định số 2201/QĐ-TTg ngày 26/12/2021 về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26...

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp lần thứ 2 diễn ra vào tháng 2/2022, các thành viên Ban Chỉ đạo rất chủ động thực hiện công việc được phân công. Các bộ, ngành và địa phương đã có một số kết quả quan trọng, từ rà soát, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch đến xây dựng các chương trình hành động.

Trong đó, nổi bật là việc hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050; Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methan của ngành Giao thông vận tải; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030.

Một số bộ, ngành đã và đang xây dựng Kế hoạch hành động của Ngành triển khai cam kết của Việt Nam tại COP26 hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng "0".

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM