Hơn 70 quốc gia tham dự Hội nghị kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Hữu Nam

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, Hội nghị quốc tế về Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12 - 13/5/2022.

Hội nghị này sẽ có sự tham gia của hơn 70 quốc gia trên thế giới trao đổi và thảo luận về các nội dung như: Đóng góp của một số ngành giúp duy trì tăng trưởng kinh tế biển xanh, xây dựng đô thị ven biển thông minh và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, ô nhiễm và rác thải nhựa đại dương, an ninh lương thực và khả năng chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương...

Theo Đề án tổ chức Hội nghị năm 2022 đã được phê duyệt, Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu với chủ đề chung “Các giải pháp cho một nền kinh tế biển có khả năng chống chịu” dự kiến sẽ tổ chức trong 2 ngày (12 và 13/5/2022).

Khai thác tiềm năng kinh tế đại dương đảm bảo phát triển bèn vững.
Khai thác tiềm năng kinh tế đại dương đảm bảo phát triển bèn vững.

Theo nội dung chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra 4 phiên toàn thể, cụ thể như sau: Phiên toàn thể 1 - Phiên Khai mạc; Phiên toàn thể 2 - Rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu; Phiên toàn thể đặc biệt - Giải quyết vấn đề ô nhiễm đại dương và Rác thải nhựa đại dương: Một thách thức lớn của thế kỷ 21; Phiên toàn thể 4 - Phiên Bế mạc và 4 Phiên chuyên đề (mỗi phiên có 3-4 phiên song song): Phục hồi và Xây dựng lại tốt hơn sau đại dịch COVID-19 vì một nền kinh tế biển bền vững và có khả năng chống chịu với khí hậu; Quy hoạch không gian biển và Xây dựng các đô thị và hạ tầng ven biển có khả năng chống chịu với khí hậu; An ninh khí hậu, Giới và Khả năng chống chịu của các Cộng đồng dễ bị tổn thương và Nguồn tài chính cho Khí hậu và Đại dương.

Bên cạnh các phiên toàn thể và phiên chuyên đề sẽ có các các cuộc họp và sự kiện bên lề bao gồm: Lễ Công bố Báo cáo Kinh tế biển xanh - Hướng đến phát triển bền vững kinh tế biển; Mô hình nhà chống bão, lũ - Bài học kinh nghiệm từ miền Trung Việt Nam; Triển lãm Đóng góp của doanh nghiệp và các sáng kiến khác cho kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quy hoạch không gian biển và Xây dựng các đô thị và hạ tầng ven biển có khả năng chống chịu với khí hậu.
Quy hoạch không gian biển và Xây dựng các đô thị và hạ tầng ven biển có khả năng chống chịu với khí hậu.

Theo Ban Tổ chức, tại Hội nghị lần này dự kiến sẽ đưa ra Tuyên bố của các đồng Chủ tịch Hội nghị, trong đó trình bày các nội dung và kết luận chính của Hội nghị; cung cấp thông tin đầu vào cho các sự kiện và tiến trình quốc tế liên quan và các nội dung khác...