VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xe ô tô biếu tặng Nhà nước phải định giá theo giá thị trường

Việc định giá tài sản theo giá thị trường sẽ khắc phục được việc các cơ quan, đơn vị tiếp nhận những tài sản “sang quá mức” so với tiêu chuẩn định mức. Nguồn: internet

Xe ô tô biếu tặng Nhà nước phải định giá theo giá thị trường

Đó là thông tin được ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết tại cuộc họp báo chuyên đề về tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính tổ chức ngày 17/5/2018.

Kịp thời đưa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công vào cuộc sống

Gỡ vướng quy định về đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Sẽ có quy định mới về tính khấu hao tài sản cố định

Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản công

Trước câu hỏi của báo chí về tài sản biếu tặng thời gian qua đặc biệt là ô tô “sang”, ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, về tiếp nhận quà biếu tặng của các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương theo hướng không tiếp nhận tài sản của các doanh nghiệp đối với xe ô tô.

Tuy nhiên, theo quy định mới nhất hiện nay tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/03/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, các tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân nói chung và những tài sản biếu tặng nói riêng trước khi trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao một đơn vị sử dụng hoặc điều chuyển cho đơn vị khác để sử dụng bắt buộc phải thành lập hội đồng định giá để định giá trị của tài sản đó sát với giá thị trường.

Ông Thịnh lấy ví dụ: “Có thể trên hóa đơn là mua một xe ô tô là 1,1 tỷ đồng nhưng khi thẩm định lại giá thì nó có thể là 3 tỷ hoặc 2,5 tỷ đồng.”

Theo đó, thay vì chỉ căn cứ vào giá trị trên hóa đơn như thời gian trước, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào kết quả sau định giá với mức 2,5 hay 3 tỷ đồng như ví dụ trên để định giá tài sản.

Theo ông Thịnh, việc định giá tài sản theo giá thị trường sẽ khắc phục được việc các cơ quan, đơn vị tiếp nhận những tài sản “sang quá mức” so với tiêu chuẩn định mức.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM