Tác động cách mạng 4.0 tới lĩnh vực ngân hàng

Theo Văn Giáp/bnews.vn

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã làm thay đổi căn bản mô hình kinh doanh, quản trị các ngân hàng theo xu hướng ngân hàng số.

Hội thảo “Phát triển ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng". Nguồn: Internet
Hội thảo “Phát triển ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng". Nguồn: Internet
Phát biểu khai mạc hội thảo Hội thảo “Phát triển ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức sáng 21/8, Phó Thống đốc Ngân Hàng Nhà nước, ông Nguyễn Kim Anh cho rằng, ngành ngân hàng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động của ngành nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cuộc cách mạnh công nghệ lần thứ tư. 

Ngày 8/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 986/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, chú trọng phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ ngành ngân hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng được xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng trong những năm tới. 

Theo ông Nguyễn Kim Anh, nhằm đón đầu xu hướng phát triển của khoa học công nghệ, các ngân hàng Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, đầu tư mạnh mẽ vào một số công nghệ thành tựu của nhân loại trong sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và quản trị của mình. 

Nổi bật nhất là việc triển khai thực tế các công nghệ số nền tảng như: Điện toán đám mây, Phân tích dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng, giải pháp như xác thực sinh trắc học, trao đổi dữ liệu qua giao diện chương trình ứng dụng mở... 

Các ngân hàng Việt Nam đang có sự đầu tư lớn về hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm corebank thế hệ mới, triển khai các công nghệ nền tảng mới, ứng dụng các giải pháp sáng tạo theo xu hướng chung về chuyển đổi số, số hóa dịch vụ của ngành ngân hàng nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số theo hướng đơn giản, thân thiện, tự động, thông minh và tiếp cận khách hàng đa kênh đồng nhất (Omni-Channel). 

Bên cạnh sự xuất hiện và ứng dụng các công nghệ số trong hoạt động ngân hàng thông qua xu hướng phát triển ngân hàng số tại Việt Nam là sự phát triển, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính trong nước với sự góp mặt của các doanh nghiệp công nghệ tài chính (Fintech) phát triển dựa trên thành tựu của khoa học công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử gia tăng, các hoạt động đa dạng của kinh tế số và thỏa mãn tốt hơn nhu cầu, hành vi thay đổi của người tiêu dùng trong kỷ nguyên số. 

Xu hướng hợp tác đôi bên cùng có lợi, cộng hưởng sức mạnh giữa Ngân hàng - Fintech đang là xu hướng phát triển chủ đạo tại thị trường tài chính, ngân hàng Việt Nam hiện nay. 

Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ thanh toán Ngân Hàng Nhà nước, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Fintech Ngân Hàng Nhà nước cho rằng, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã làm thay đổi căn bản mô hình kinh doanh, quản trị các ngân hàng theo xu hướng ngân hàng số; thay đổi hoàn toàn kênh phân phối theo hướng số hóa, đa kênh đồng nhất (Omni – cahanel), đòi hỏi tái thiết kế các sản phẩm dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm.
Tác động của cuộc cách mạng 4.0 khiến các hạ tầng thị trường tài chính; trong đó có hệ thống thanh toán cần phaỉ thay đổi để thích ứng. Nguồn lực ngành ngân hàng – tài chính phải thay đổi theo hướng tinh gọn, có kỹ năng số và tinh thông nghiệp vụ. 

Tuy nhiên, những tác động của cuộc cách mạng 4.0 tới ngành ngân hàng khiến rủi ro an ninh mạng trong lĩnh vực này trở lên lớn và thường trực hơn, do sự kết nối mở, liên tục, đa chiều, phức tạp. 

Tại hội thảo, các diễn giả là các chuyên gia công nghệ, đại diện một số ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán và công ty Napas đã thảo luận sôi nổi về các nội dung như: Xu hướng công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng; phương thức tiếp cận công nghệ mới, những thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 để triển khai ứng dụng thực tế đối với hoạt động ngân hàng; kinh nghiệm quốc tế về triển khai ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng…