Kaizen – 5S: Cách thức vận hành doanh nghiệp hiệu quả

Kaizen – 5S: Cách thức vận hành doanh nghiệp hiệu quả

Nếu Kaizen đòi hỏi nỗ lực từng bước của mỗi cán bộ trong công ty để nâng cao năng suất, thì 5S lại là nền tảng cơ bản để thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng. Áp dụng cả Kaizen và 5S sẽ hiệu suất công việc của doanh nghiệp tăng lên đáng kể.
Doanh nghiệp Việt hưởng lợi nhờ áp dụng triết lý Kaizen

Doanh nghiệp Việt hưởng lợi nhờ áp dụng triết lý Kaizen

Hiện nay, triết lý Kaizen đã được thực hiện trong các doanh nghiệp trên thế giới như một phương pháp nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời nâng cao tinh thần và sự an toàn của nhân viên. Do tính chất của Kaizen rất đơn giản nên triết lý Kaizen có thể được áp dụng cho bất kỳ tình huống nào tại nơi làm việc.
Áp dụng thành công phương pháp Kaizen ở nhiều loại hình doanh nghiệp

Áp dụng thành công phương pháp Kaizen ở nhiều loại hình doanh nghiệp

Sự chủ động, sáng tạo và đổi mới không ngừng chính là tinh thần cốt lõi của Kaizen, với việc truyền tải tinh thần này đến mọi người lao động của doanh nghiệp. Là một trong những phương pháp cải tiến năng suất hiệu quả nhất đã và đang được áp dụng phổ biến, phương pháp cải tiến liên tục Kaizen đã được áp dụng thành công ở nhiều loại hình doanh nghiệp.
Doanh nghiệp được lợi gì khi áp dụng triết lý Kaizen?

Doanh nghiệp được lợi gì khi áp dụng triết lý Kaizen?

Kaizen không phải là một khái niệm mới, mà triết lý này đã dần trở thành một phương pháp cải tiến được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Với triết lý Kaizen, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngày càng được nâng cao về chất lượng.