Tỉnh Ninh Thuận tích cực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn

PV.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tích cực tổ chức triển khai áp dụng HĐĐT đối với tất cả các doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh.

Tỉnh Ninh Thuận tích cực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn. Ảnh minh họa
Tỉnh Ninh Thuận tích cực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, DN, hộ cá nhân kinh doanh áp dụng HĐĐT trước thời hạn ngày 01/7/2022 theo quy định tại Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn qua Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông, báo, đài, website của ngành, băng rôn, tờ rơi... phù hợp với từng đối tượng người nộp thuế.

Cụ thể, tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc thực hiện HĐĐT và những nội dung mới của HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; rà soát, phân loại người nộp thuế là DN, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại HĐĐT theo quy định; rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT trên địa bàn để chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ HĐĐT cho khách hàng theo quy định. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về HĐĐT.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuế tỉnh thông báo, hướng dẫn DN đăng ký việc sử dụng HĐĐT khi đăng ký thành lập mới DN và tuyên truyền về việc triển khai HĐĐT theo đúng quy định pháp luật.

Đối với các DN mới thành lập từ tháng 2/2022, nếu đáp ứng đủ điều kiện sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế theo quy định ngay từ khi mới thành lập, thì thực hiện triển khai ngay sử dụng HĐĐT.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp có hiệu quả với Chi cục Thuế trong quá trình thực hiện triển khai HĐĐT. Qua đó, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, quan tâm thường xuyên, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng HĐĐT. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị trên hệ thống Đài truyền thanh và trên Trang thông tin điện tử của các huyện, thành phố.

Cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan, Sở Công Thương và Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường kiểm tra việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa trên khâu lưu thông, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mua vào của người nộp thuế; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn. Trao đổi về các phương thức, thủ đoạn mới trong việc phát hành, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc gây thất thu cho ngân sách nhà nước để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng...

Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận, thông qua công tác kiểm soát thủ tục chi thường xuyên và chi đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác, kịp thời thông báo đến cơ quan thuế đồng cấp các đơn vị còn sử dụng hóa đơn giấy kể từ thời điểm áp dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động các đơn vị thanh toán vốn ngân sách nhà nước áp dụng HĐĐT và chấp hành đúng các quy định hiện hành về HĐĐT.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu các DN, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng HĐĐT đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế. Thực hiện đăng ký áp dụng HĐĐT có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế đúng quy định và theo thông báo của cơ quan thuế. Kịp thời phản ánh mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng HĐĐT để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp, hỗ trợ cùng giải quyết...

Theo Quyết định số 206/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Ninh Thuận là một trong 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện triển khai áp dụng HĐĐT từ tháng 4/2022. Việc áp dụng HĐĐT góp phần hạn chế các hành vi gian lận về hoá đơn, đồng thời giúp DN giảm chi phí giấy, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, cũng như sử dụng các ứng dụng kết nối tự động mà không cần lập các báo cáo thủ công như trước.