Số người tham gia bảo hiểm y tế tại Bạc Liêu còn rất thấp

Số người tham gia bảo hiểm y tế tại Bạc Liêu còn rất thấp

Ngày 17/2, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu cho biết, kết thúc năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh hơn 774.000 người, đạt 100% kế hoạch do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Theo chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 84,23%.
Bạc Liêu quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Bạc Liêu quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, từ đầu năm 2022 đến nay, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cả hội nghị chuyên đề về công tác này. Thế nhưng qua gần 9 tháng, tỷ lệ giải ngân vẫn không đạt kế hoạch đề ra.
Tỉnh Bạc Liêu có nhiều chính sách hấp dẫn các nhà đầu tư

Tỉnh Bạc Liêu có nhiều chính sách hấp dẫn các nhà đầu tư

Một trong những thành tựu quan trọng góp phần vào chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua chính là công tác mời gọi, thu hút đầu tư. Phát huy thế mạnh này, Bạc Liêu đã và đang có những giải pháp để địa phương tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Bạc Liêu phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Bạc Liêu phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu 8 tháng đầu năm 2022 vẫn phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tỉnh có nhiều dự án điện gió đưa vào hoạt động nhất ĐBSCL.
Gặp khó sau đại dịch, doanh nghiệp Bạc Liêu chờ giải pháp của tỉnh

Gặp khó sau đại dịch, doanh nghiệp Bạc Liêu chờ giải pháp của tỉnh

Để tăng cường nguồn lực cho nền kinh tế và tạo nên sức bật mới sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, việc phát huy nguồn lực của các doanh nghiệp (DN) và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022.
Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư

Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư

Với quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép” trong năm 2021, UBND tỉnh Cà Mau đã phát động phong trào thi đua và đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng với chức năng bổ sung nguồn lực và đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế.