Số người tham gia bảo hiểm y tế tại Bạc Liêu còn rất thấp


Ngày 17/2, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu cho biết, kết thúc năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh hơn 774.000 người, đạt 100% kế hoạch do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Theo chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 84,23%.

Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu đã đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các cấp chính quyền và ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại, tiện lợi, hiệu quả và tiết kiệm để thu hút thêm người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy đề nghị, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh và các địa phương phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nhất là trong công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, tránh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định; mở rộng mạng lưới đại lý thu bảo hiểm y tế.

Theo Trọng Duy/nhandan.vn