Bất động sản Hà Nội xuất hiện “điểm sáng”

Bất động sản Hà Nội xuất hiện “điểm sáng”

Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội Quý 3/2023 cho thấy, nguồn cung mới tiếp tục hạn chế tuy nhiên thị trường xuất hiện những yếu tố tích cực được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phục hồi trong tương lai.