Thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020


Ngày 23/9/2020, Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 4991/KH-BNV về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 là cuối tháng 11/2020, lịch thi cụ thể sẽ được Hội đồng thi sắp xếp và thông báo.

Tại Kế hoạch, Bộ Nội vụ quy định, người trúng tuyển kỳ thi thăng hạng viên chức phải dự thi đủ các bài thi của các môn thi trừ những môn được miễn thi theo quy định, có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên, các bài thi được chấm theo thang điểm 100.

Với đối tượng công chức, người trúng tuyển phải có kết quả điểm thi môn chuyên môn nghiệp vụ tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu.

Trong trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thi bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng thì ưu tiêu lấy người trúng tuyển theo thứ tự: Là nữ; là người dân tộc thiểu số; người dự tuyển là người nhiều tuổi hơn, người dự tuyển có thời gian công tác nhiều hơn…

Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Xem nội dung Kế hoạch số 4991/KH-BNV tại đây.