Xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 6650/TCHQ-TXNK trả lời Cục Hải quan Đồng Nai phản ánh vướng mắc xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 1899/HQĐNa-TXNK ngày 29/9/2020 của Cục Hải quan Đồng Nai phản ánh vướng mắc xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất  gia công.

Trả lời những vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 6650/TCHQ-TXNK để giải đáp. Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước thì được miễn thuế. 

Đồng thời, theo Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, thì hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam. 

Căn cứ khoản 3 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC, trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam sau khi thuê phía nước ngoài gia công là tiền thuế gia công và trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia công do phía nước ngoài cung cấp thể hiện trên hợp đồng gia công và các khoản điều chỉnh quy định. Đồng thời, không tính vào trị giá hải quan sản phẩm sau khi gia công trị giá của vật tư, nguyên liệu đã xuất khẩu từ Việt Nam đưa đi gia công theo hợp đồng gia công.

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công mà doanh nghiệp chế xuất có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam.

Đồng thời, sẽ không tính vào trị giá hải quan sản phẩm sau gia công trị giá của vật tư, nguyên liệu mà doanh nghiệp nội địa đã đưa đi gia công tại doanh nghiệp chế xuất theo hợp đồng gia công.