Kiểm tra điều kiện giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

PV.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 247/QĐ-TCHQ quy định cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống camera giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định số 247/QĐ-TCHQ nêu rõ, để triển khai thực hiện kiểm tra điều kiện giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất theo khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho các doanh nghiệp chế xuất biết, thực hiện.

Trường hợp các doanh nghiệp chế xuất vẫn chưa thực hiện thông báo Mẫu số 25 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP thì tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp chế xuất thực hiện thông báo theo quy định.

Tìm hiểu rõ nguyên nhân, vướng mắc của doanh nghiệp chế xuất trong việc chậm trễ thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo khoản 1 Điều 28a Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, hỗ trợ, giải thích pháp luật cho doanh nghiệp chế xuất biết về chính sách ưu đãi thuế quan đối với doanh nghiệp chế xuất sau thời điểm 25/4/2022.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu, các cục hải quan tỉnh, thành phố hoàn thành việc kiểm tra, xác nhận doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định trước ngày 25/4/2022.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố chủ động báo cáo với UBND tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp chế xuất thực hiện dự án đầu tư về tình hình triển khai thực hiện theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan đề nghị UBND tỉnh, thành phố có biện pháp đôn đốc các doanh nghiệp chế xuất chưa thực hiện thông báo cho cơ quan hải quan về các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo mẫu số 25 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.