Đẩy nhanh hỗ trợ doanh nghiệp chế xuất hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Nguyễn Trung

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan để hưởng chính sách ưu đãi thuế quan, thời gian qua, cơ quan Hải quan đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đốc thúc DN thực hiện đúng quy định pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 11/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, Nghị định này quy định rõ điều kiện kiểm, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với DNCX là khu phi thuế quan.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2022, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP quy định, các DNCX phải đáp ứng điều kiện theo quy định mới được áp dụng chính sách ưu đãi thuế quan, gồm: Có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào và đảm bảo việc đưa hàng hóa ra vào DNCX chỉ qua cổng/cửa; có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa.

Đối với trường hợp DN không đáp ứng điều kiện, hoặc không thực hiện thông báo cho Chi cục hải quan, nơi quản lý DNCX theo quy định sau thời gian nói trên DNCX không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

Trường hợp DNCX sau đó đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, có văn bản thông báo cho chi cục hải quan nơi quản lý DNCX để thực hiện kiểm tra và được chi cục hải quan nơi quản lý DNCX xác nhận đã đáp ứng các điều kiện, thì được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

Triển khai thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương khẩn trương đôn đốc DNCX trên địa bàn thực hiện đúng quy định về kiểm tra, giám sát hải quan.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các Cục Hải quan địa phương chủ động làm việc trực tiếp tại trụ sở DNCX để tìm hiểu nguyên nhân, lý do DN chưa thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định; đánh giá khả năng DNCX đáp ứng, hoặc không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định...

Với các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn các DNCX trên địa bàn của Cục Hải quan TP. Hà Nội, đến nay đã có 201/206 DNCX đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, còn 5 DN chưa đáp ứng điều kiện, do đã dừng hoạt động hoặc xin chuyển đổi sang DN thường.

Để đẩy nhanh việc hỗ trợ DNCX hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, thời gian tới, cơ quan hải quan tiếp tục đôn đốc DNCX hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và tiến hành kiểm tra, xác nhận theo quy định.

Còn đối với các DNCX đã thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, cơ quan hải quan khẩn trương thực hiện kiểm tra, xác nhận điều kiện đúng thời hạn...