2 tháng đầu năm, Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách ước đạt 5.287 tỷ đồng

Việt Dũng

Theo Cục Thuế Thanh Hóa, trong 2 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý trên địa bàn Tỉnh ước đạt 5.287 tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán Bộ Tài chính và Tỉnh giao, bằng 193,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, Cục Thuế Thanh  Hóa được giao dự toán thu ngân sách nhà nước đạt trên 28.100 tỷ đồng.
Năm 2022, Cục Thuế Thanh Hóa được giao dự toán thu ngân sách nhà nước đạt trên 28.100 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Thanh Hóa, trong hai tháng qua, tình hình thực hiện dự toán thu một số khu vực thu, sắc thuế đạt kết quả tốt. 

Cụ thể, khối doanh nghiệp nhà nước Trung ương thu được 340 tỷ đồng, đạt 21% dự toán giao, bằng 103,5% so với cùng kỳ; khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được 1.370 tỷ đồng, đạt 41,4% dự toán, bằng 196,4% so cùng kỳ; tiếp đến là khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước thu được 552 tỷ đồng, đạt 28,1% dự toán, bằng 151,6% so cùng kỳ. Trong khi đó, số thu từ thuế thu nhập cá nhân là 219 tỷ đồng, đạt 27,9% dự toán, bằng 159,4% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, một số sắc thuế, phí khác và thu từ đất như thu lệ phí trước bạ được 164 tỷ đồng, đạt 18,4% dự toán giao, bằng 135,8% so với cùng kỳ; thuế BVMT được 377 tỷ đồng, đạt 32,8,3%  dự toán, bằng 189,4% so với cùng kỳ; thu từ phí và lệ phí được 83 tỷ đồng, đạt 20,1% dự toán, bằng 103,5% so với cùng kỳ...

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như trên cả nước có tác động không nhỏ đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Thanh Hóa được đánh giá là đáng khích lệ. 

Dự báo trong quý I/2022, thu ngân sách trên địa bàn Tỉnh tiếp tục còn tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi chính sách giảm thuế từ năm 2021 theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP; Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính...

Để đảm bảo kết quả thu ngân sách được Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính giao (trên 28.100 tỷ đồng) đạt kết quả cao nhất, Cục Thuế Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các đề án quản lý thuế trên địa bàn như Đề án 5040 (quản lý thu thuế tài nguyên, phí BVMT)...

Bên cạnh đó, rà soát giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm cho phòng, chi cục thuế, yêu cầu các phòng, chi cục thuế giao cho từng đội thuế, cán bộ để chủ động thực hiện các biện pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán giao. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc rà soát tình hình, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn và các công văn hướng dẫn của Cục Thuế Thanh Hóa...

Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát các dự án trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất còn phải nộp tiền sử dụng đất, xác định rõ nguyên nhân chưa nộp, phân loại để xác định là nợ tiền sử dụng, tiếp tục thông báo và đôn đốc quyết liệt các trường hợp có số tiền sử dụng đất đã quá hạn nộp vào ngân sách.

Tăng cường kỷ luật kỷ cương và hiệu quả trong thanh tra kiểm tra, chống chuyển giá, gian lận về khai, nộp, hoàn thuế...; chấn chỉnh tăng cường thực hiện chức năng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; tăng cường việc triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân khai, nộp thuế.

Cục Thuế Thanh Hóa cũng đã có văn bản cam kết với UBND Tỉnh về việc thực hiện Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện của tỉnh Thanh Hóa. Việc thực hiện Đề án nhằm thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh theo Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, bao trùm là Nghị quyết số 58-NQ/TW năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.