Cổ phiếu APC bị đưa vào diện kiểm soát

Cổ phiếu APC bị đưa vào diện kiểm soát

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa đưa Cổ phiếu APC vào diện kiểm soát sau khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế của Công ty này năm 2022 là - 9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuê năm 2021 là - 1,59 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2021.
Khoảng 6.100 tỷ đồng sẽ đổ vào thị trường chứng khoán thông qua ETF ngoại trong vài tuần tới

Khoảng 6.100 tỷ đồng sẽ đổ vào thị trường chứng khoán thông qua ETF ngoại trong vài tuần tới

Với việc tăng vốn của Fubon ETF và sự thay đổi tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam của V.N.M ETF, Công ty Chứng khoán (CTCK) VNDIRECT kỳ vọng dòng vốn nước ngoài sẽ đổ vào thị trường khoảng 6.100 tỷ đồng trong vài tuần tới. Bên cạnh đó, HPG, VCB, VNM dự kiến sẽ được các quỹ mua nhiều nhất trong đợt xem xét tháng 3/2023.
Tiếp tục thận trọng trước xu hướng điều chỉnh ngắn hạn

Tiếp tục thận trọng trước xu hướng điều chỉnh ngắn hạn

Theo ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối phân tích Công ty chứng khoán VNDIRECT, nhà đầu tư nên thận trọng trước xu hướng điều chỉnh ngắn hạn bởi chưa có thông tin vĩ mô tích cực hỗ trợ và dòng tiền vẫn suy yếu.