“Sức hút” ngày càng lớn của môi trường đầu tư tại Việt Nam

“Sức hút” ngày càng lớn của môi trường đầu tư tại Việt Nam

Thời gian qua, các chuyên gia kinh tế và báo chí nước ngoài liên tục đưa ra những đánh giá ấn tượng, cho thấy “sức hút” ngày càng lớn của môi trường đầu tư tại Việt Nam. Các ý kiến đều chỉ ra rằng, Việt Nam là nơi mà các nhà đầu tư sẽ thấy được sự tăng trưởng trong dài hạn, một môi trường đầu tư thân thiện hay nơi có những điều kiện tốt nhất để xây dựng nhà máy.
Sẽ tạo sự chuyển biến lớn trong thực thi chính sách

Sẽ tạo sự chuyển biến lớn trong thực thi chính sách

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 "Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững" kết thúc thành công có ý nghĩa rất sâu sắc trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, tình hình địa chính trị trên thế giới phức tạp. Các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp mong muốn, các giải pháp đưa ra tại Diễn đàn sẽ được áp dụng hiệu quả, đúng và trúng, từ đó tạo sự chuyển biến lớn trong việc thực thi các chính sách.
Nhận diện rõ thách thức để tìm giải pháp

Nhận diện rõ thách thức để tìm giải pháp

Theo các chuyên gia, Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2022 phải nhận diện đầy đủ và toàn diện các rủi ro, thách thức đối với đất nước. Đây là đầu vào quan trọng để tìm ra giải pháp.
Xử lý nợ cho DATC: Nhìn từ kinh nghiệm các nước

Xử lý nợ cho DATC: Nhìn từ kinh nghiệm các nước

Đó là nội dung được rút ra từ những chia sẻ của các chuyên gia kinh tế quốc tế tham dự tại Hội nghị đào tạo Diễn đàn các Công ty quản lý tài sản công quốc tế (IPAF) 2019 do DATC phối hợp cùng Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tổ chức tại Hà Nội trong tháng 5/2019.