Công nghiệp chế biến, chế tạo hút mạnh dòng vốn FĐI

Công nghiệp chế biến, chế tạo hút mạnh dòng vốn FĐI

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/2/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp ước đạt gần 3,1 tỷ USD. Trong đó, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo đã đón nhận tới 70,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Đột phá từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp chế biến, chế tạo

Đột phá từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp chế biến, chế tạo

Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, phân tích về thực trạng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2011 – 2020; các đột phá trong quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2021 - 2030 nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Chuyển đổi số tạo sức bật cho doanh nghiệp chế biến, chế tạo

Chuyển đổi số tạo sức bật cho doanh nghiệp chế biến, chế tạo

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được ví như “xương sống” là động lực tăng trưởng của nền kinh tế đất nước. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập toàn cầu, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở TP. Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, triển khai mạnh mẽ việc chuyển đổi số ở các quy trình sản xuất và quản trị doanh nghiệp.
Tăng tốc phục hồi sản xuất công nghiệp

Tăng tốc phục hồi sản xuất công nghiệp

Thời gian qua, khi nước ta dần thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tình hình sản xuất công nghiệp trong nước đã hồi phục khá mạnh mẽ, khắc phục từng bước và nối lại được chuỗi cung ứng trong các nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với sản lượng sản phẩm và số lượng đơn hàng mới đều tăng.
Doanh nghiệp lạc quan với đơn đặt hàng quý I/2022

Doanh nghiệp lạc quan với đơn đặt hàng quý I/2022

83,2% doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo dự báo, số lượng đơn đặt hàng quý I/2022 so với quý IV/2021 tiếp tục tăng và giữ nguyên. Trong khi đó, chỉ có 16,8% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới sẽ giảm.