Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hoàn thành thu ngân sách 2022

Thanh Sơn

Tính đến hết tháng 11/2022, kết quả thu ngân sách Nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương là 18.625 tỷ đồng, đạt 104% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Dự kiến đến ngày 31/12/2022, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thu đạt 19.200 tỷ đồng.

Năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã giải quyết thông suốt thủ tục hải quan cho 6.975 doanh nghiệp (tăng gần 5%) với tổng số trên 1,7 triệu tờ khai (tăng 2%). Tổng kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu đạt trên 58,1 triệu USD, tăng 6,63% so với cùng kỳ năm trước.

Thừa ủy quyền của Bộ Tài chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính tặng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về những thành tích xuất sắc. Ảnh: HQ
Thừa ủy quyền của Bộ Tài chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính tặng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về những thành tích xuất sắc. Ảnh: HQ

Tính đến 30/11/2022, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận và giải quyết 21.628 hồ sơ trực tuyến, giúp giảm hồ sơ giấy, giảm chi phí đi lại cho các doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan hải quan.

Đáng chú ý, nhờ làm tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nên nhiều doanh nghiệp từ các địa phương khác đã đến làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, qua đó góp phần tăng thu hơn 101 tỷ đồng.

Xác định cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan là một trong những nhiệm vụ quan trọng, năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đưa máy soi container di động thứ 3 vào hoạt động đáp ứng theo đúng Kế hoạch cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan đã được phê duyệt. 

Ngoài ra, đơn vị cũng luôn quan tâm duy trì ổn định việc áp dụng Hệ thống thông quan điện tử tự động (VNACCS) kết hợp Cơ chế một cửa quốc gia và các chương trình ứng dụng trong hoạt động quản lý tại các địa điểm làm thủ tục hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương…

Theo ông Nguyễn Trần Hiệu - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, trong năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể Ban Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đoàn kết đổi mới, năng động, sáng tạo điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao năm 2022, góp phần không nhỏ cùng toàn ngành Hải quan hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Nhờ đó, tính đến hết tháng 11/2022, kết quả thu ngân sách Nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương là 18.625 tỷ đồng, đạt 104% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Dự kiến đến ngày 31/12/2022, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thu đạt 19.200 tỷ đồng.