Bến Tre thúc tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp

Bến Tre thúc tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp

Tỉnh Bến Tre đang đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp theo Kế hoạch 3453/KH-UBND của UBND tỉnh Bến Tre nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2015. Qua đó, góp phần tăng trưởng công nghiệp, thương mại và dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Khánh Hòa gỡ khó cho các cụm công nghiệp

Khánh Hòa gỡ khó cho các cụm công nghiệp

Thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa liên tục tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Qua đó, từng bước đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, thu hút đầu tư và tạo ra các nguồn thu mới cho ngân sách.
Bảo vệ và xây dựng môi trường trong khu, cụm công nghiệp

Bảo vệ và xây dựng môi trường trong khu, cụm công nghiệp

Tỉnh Long An tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường (BVMT), nhất là trong khu, cụm công nghiệp (K,CCN), kịp thời phát hiện, xử lý, hạn chế tình trạng ô nhiễm, nâng cao nhận thức, vai trò của các đơn vị, góp phần bảo vệ, xây dựng môi trường cũng như cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư vào địa bàn.
Bến Tre thúc đẩy thu hút đầu tư mở rộng cụm công nghiệp

Bến Tre thúc đẩy thu hút đầu tư mở rộng cụm công nghiệp

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre vẫn tập trung hoạt động thu hút đầu tư phát triển Cụm công nghiệp (CCN) Tân Thành Bình. Đến nay, kết quả thu hút đầu tư đạt trên 70%. Đây sẽ là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
Phát triển các cụm công nghiệp theo hướng bền vững

Phát triển các cụm công nghiệp theo hướng bền vững

Thời gian qua, Sở Công thương tỉnh Bình Dương đã nỗ lực lớn để triển khai một số chính sách hỗ trợ đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh song song với phương án phát triển CCN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cơ chế đầu tư cho cụm công nghiệp miền núi

Cơ chế đầu tư cho cụm công nghiệp miền núi

Thời gian qua các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đóng góp vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, cải thiện đời sống dân sinh, làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng công nghiệp hóa.