Bến Tre thúc tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp

Theo Báo Đại biểu Nhân dân (daibieunhandan.vn)

Tỉnh Bến Tre đang đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp theo Kế hoạch 3453/KH-UBND của UBND tỉnh Bến Tre nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2015. Qua đó, góp phần tăng trưởng công nghiệp, thương mại và dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 phân bổ 250 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó, ưu tiên bố trí giải phóng mặt bằng cho cụm công nghiệp đáp ứng đầy đủ thủ tục đầu tư.

Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre Nguyễn Văn Bé Sáu cho hay, hiện tại trên địa bàn tỉnh có 10 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 347,3 ha; 9 cụm đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 337,3 ha. Trong số đó, diện tích đất công nghiệp 243,45 ha, đã cho thuê 78,76 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 32,35% diện tích đất công nghiệp. Các cụm công nghiệp có 25 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 4.905,38 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 9.696 lao động.

Thời gian qua, tỉnh Bến Tre luôn chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp theo trình tự, quy định của pháp luật; trong đó, chú trọng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, vừa kết nối với các hạ tầng kỹ thuật hiện có hoặc dự kiến, để thuận lợi trong quá trình thực hiện đầu tư, kết nối giao thông thông suốt, tận dụng được hạ tầng hiện có tránh đầu tư chồng lấn, giảm chi ngân sách và triển khai thực hiện thi công thuận lợi, nhất là không giải phóng mặt bằng nhiều lần trên cùng một dự án, vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo rà soát xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Các sở, ngành, các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công gồm thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp...

Từ đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất trong cụm công nghiệp.

Tuy nhiên, việc phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre còn có những hạn chế như phần lớn các cụm công nghiệp mặc dù đã thành lập và có quy hoạch chi tiết nhưng chưa giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho các doanh nghiệp thuê để hoạt động sản xuất.

Thay vào đó, tỉnh sẽ vận động các doanh nghiệp tự ứng vốn để đền bù giải phóng mặt bằng tạo đất sạch, tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng đi vào hoạt động. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào tiền thuê đất hàng năm. Đối với doanh nghiệp năng lực tài chính yếu thì gặp khó khăn đầu tư theo hình thức này.

Mặt khác, việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do phần lớn người dân không đồng tình với đơn giá quy định của Nhà nước nên tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm. Ngoài ra, do nền địa chất tại Bến Tre yếu nên suất đầu tư hạ tầng tương đối lớn; hạ tầng ngoài hàng rào các cụm công nghiệp phần lớn chưa có hoặc yếu kém, làm giảm tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư.