Hà Nội sẽ thành lập, mở rộng 15 - 20 cụm công nghiệp mới trong 2022

Hà Anh

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2022. Đáng chú ý, tại Kế hoạch này, UBND TP. Hà Nội đặt mục tiêu thành lập, mở rộng 15 - 20 cụm công nghiệp mới trong năm 2022.

Phấn đấu trong năm 2022 100% cụm công nghiệp đang hoạt động được quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
Phấn đấu trong năm 2022 100% cụm công nghiệp đang hoạt động được quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, tại Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 16/3/2022, UBND TP. Hà Nội đã đề ra một số mục tiêu cụ thể trong công tác quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn trong năm 2022 như: Xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống kết nối hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đang hoạt động trong hàng rào các cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ; Tiếp tục tổ chức khởi công, xây dựng hạ tầng kỹ thuật 41 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2019 - 2020; Quyết định thành lập, mở rộng thêm 15 - 20 cụm công nghiệp mới...

Cùng với các mục tiêu trên, UBND TP. Hà Nội cũng đặt mục tiêu bổ sung 04 cụm công nghiệp mới vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Phấn đấu trong năm 2022 100% cụm công nghiệp đang hoạt động được quản lý theo đúng quy định của pháp luật; 100% cụm công nghiệp xây mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; 100% cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND TP. Hà Nội đã đề ra các nội dung triển khai gồm: Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp; tổ chức quản lý, phát triển các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động; triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong quản lý hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Riêng về phát triển, thành lập mới cụm công nghiệp, TP. Hà Nội sẽ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư; hoàn thiện công tác thẩm định, quyết định thành lập, mở rộng 15 - 20 cụm công nghiệp mới.

Ngoài ra, Thành phố tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ khởi công, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa vào hoạt động các cụm công nghiệp.