Ngành Thuế triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Ngành Thuế triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Thực hiện Công văn số 1538/KHTC-QT ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính về việc tổ chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức các hoạt động cụ thể.
Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Mục tiêu Chương trình là thông tin, kiến thức về biển và đại dương được truyền tải thường xuyên, liên tục, chính xác và hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng; nhận diện và bác bỏ thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, xuyên tạc về biển và đại dương...
Truyền thông về biển và đại dương hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng

Truyền thông về biển và đại dương hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng

Thông tin, kiến thức về biển và đại dương được truyền tải thường xuyên, liên tục, chính xác và hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng; nhận diện và bác bỏ thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, xuyên tạc về biển và đại dương; học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản; đại bộ phận người dân có hiểu biết về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, qua đó, động viên nhân dân tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ biển và đại dương.
Rác thải nhựa đang làm ô nhiễm hệ sinh thái biển

Rác thải nhựa đang làm ô nhiễm hệ sinh thái biển

Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) cho biết, ô nhiễm nhựa xảy ra ở tất cả đại dương và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đáng quan ngại là rác thải nhựa có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số loài cá và đưa chúng đến bờ tuyệt chủng.