05 điểm nhấn nổi bật của giáo dục nghề nghiệp năm 2021

05 điểm nhấn nổi bật của giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Với tinh thần sáng tạo, đổi mới và linh hoạt, tập thể cán bộ, công chức người lao động của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cùng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thành công nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các hoạt động.
Xuất khẩu gạo tăng 5%, đạt 3,27 tỷ USD năm 2021

Xuất khẩu gạo tăng 5%, đạt 3,27 tỷ USD năm 2021

Năm 2021, diện tích gieo trồng lúa giảm khoảng 39 nghìn ha nhưng năng suất tăng gần 1,9 tạ/ha so với năm 2020. Lượng gạo xuất khẩu chỉ tương đương năm ngoái nhưng giá trị thu về tăng gần 5%.
Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách cho trẻ em lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề

Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách cho trẻ em lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề

Chiều 28/12/2021, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) phối hợp tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu các công cụ theo dõi, phân bổ và chi tiêu ngân sách cho trẻ em lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế của một số bộ, ngành, địa phương” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính chủ trì Hội thảo.
Đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng trình độ khu vực và quốc tế

Đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng trình độ khu vực và quốc tế

Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới cũng như thích ứng với tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, việc đổi mới, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo trình độ khu vực và quốc tế ngày càng quan trọng.
Huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển giáo dục nghề nghiệp

Huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong việc cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề cho thị trường lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển giáo dục nghề nghiệp là yêu cầu cấp thiết hiện nay và cần được triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện.
Định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có giáo dục nghề nghiệp. Những thay đổi mang tính cách mạng về khoa học, đột phá của công nghệ số dẫn tới xu hướng phát triển và yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động kinh tế - xã hội quốc gia cũng như hệ thống quản lý của các ngành, lĩnh vực trong đó có hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Thực trạng và định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

Thực trạng và định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

Công tác giáo dục nghề nghiệp đã được Nhà nước quan tâm phát triển và đạt nhiều thành tựu. Tuy nhiên, phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Bài viết phân tích thực trạng giáo dục nghề nghiệp hiện nay và đề xuất một số giải pháp định hướng phát triển trong thời gian tới.
Phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường lao động là xu hướng tất yếu trong cơ chế thị trường nhằm mang lại lợi ích cho cả cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học viên và thị trường lao động. Bài viết bàn về thực trạng giáo dục nghề nghiệp hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường lao động.