Tập đoàn, tổng công ty nhà nước phấn đấu hoàn thành mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đức Mạnh

Nhằm tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng; bảo đảm cân đối lớn và cung ứng các  sản phẩm, dịch vụ quan trọng cho nền kinh tế, 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023.

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) chủ động, quyết liệt các phương án tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón.
Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) chủ động, quyết liệt các phương án tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón.

Tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ các dự án quan trọng

Trong nửa đầu năm 2023, 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn, phát triển; tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, giá trị vốn đầu tư phát triển thực hiện và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên. Ước tính kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 580.490 tỷ đồng (bằng 53,7% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022).

Một số tập đoàn, tổng công ty đã tích cực mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, đóng góp vào sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, cụ thể như: Giá trị xuất khẩu gạo tăng khoảng 250% so với cùng kỳ, đạt 77% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu sản phẩm thuốc lá bằng cùng kỳ năm 2022, bằng 63% kế hoạch năm 2023…

Đặc biệt, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã và đang thể hiện rõ vai trò trong việc góp phần bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế, xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là công cụ quan trọng để thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tăng cường chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp năm 2023 ở mức cao nhất; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, đạt giá trị giải ngân vốn đầu tư cao nhất có thể đối với các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, quan trọng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao; Bảo đảm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu, các cân đối lớn cho nền kinh tế, đặc biệt là điện, than, xăng dầu. 

Cụ thể, đối với các tập đoàn, tổng công ty có kết quả 6 tháng đầu năm đạt dưới 50% kế hoạch nỗ lực cao để nâng cao kết quả 6 tháng cuối năm; tập đoàn, tổng công ty có thế mạnh, điều kiện thuận lợi, phấn đấu vượt mức kế hoạch được giao.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tăng cường mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tận dụng tối đa các FTA đã ký kết.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tăng cường mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tận dụng tối đa các FTA đã ký kết.

Đồng thời, tập trung cao độ để bảo đảm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu, các cân đối lớn cho nền kinh tế; đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty như EVN, PVN, VNPT, Petrolimex… cần bảo đảm cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ: điện, than, dầu khí, xăng dầu, vận tải hàng không, hàng hải, đường sắt, viễn thông và công nghệ thông tin.

Trong thời gian tới, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần đẩy mạnh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án đầu tư; hoàn thiện thủ tục đầu tư, công tác thanh quyết toán; phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng dự án...

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Với những định hướng trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023 như trên, 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính để tập trung triển khai thực hiện.

Theo đó, EVN đảm bảo cung cấp 251,28 tỷ kWh điện; Tập trung thực hiện đầu tư, phấn đấu đạt giá trị 65.057 tỷ đồng; Đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện (Dự án Thủy điện Hoà Bình mở rộng, Ialy mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I; Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thu xếp vốn các dự án: Thủy điện Trị An mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch II...).

Trong khi đó, PVN đảm bảo cung cấp 24 tỷ kWh, sản lượng khai thác dầu thô đạt 9,29 triệu tấn và khai thác khí đạt từ 5,94 - 8,11 tỷ m3, cung ứng 7,32 triệu tấn xăng dầu; Phấn đấu giá trị đầu tư đạt 28.011tỷ đồng; Mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tận dụng tối đa các FTA đã ký kết, mở rộng hợp tác, liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài…

Petrolimex đảm bảo cung ứng 12,95 triệu tấn xăng dầu, giá trị đầu tư đạt 2.966 tỷ đồng; Tập trung triển khai quyết liệt các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa và chuyển đổi số để giảm chi phí hao hụt, nhân công, nâng cao quản trị rủi ro, năng lực cạnh tranh; Điều hành công tác tạo nguồn và tồn kho ở mức thận trọng, hợp lý, phù hợp từng chu kỳ kinh doanh và bám sát đơn hàng thực tế…

VINACHEM chỉ đạo, điều hành sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị... nhằm ổn định sản xuất bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, cân đối hợp lý giữa các đơn vị sản xuất cùng nhóm ngành…

SCIC đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, tập trung vào các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các ngành, lĩnh vực và dự án trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tập trung đẩy mạnh thực hiện đầu tư dự án, phấn đấu đạt tối thiểu 50% kế hoạch đầu tư năm 2023...

 

Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) cho biết, thực hiện kế hoạch năm 2023, Tập đoàn sẽ tập trung nỗ lực hoàn thành ở mức tích cực nhất thông qua việc tăng sản lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ để bù đắp phần nào doanh thu, lợi nhuận suy giảm do giá bán. Đối với chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận riêng của Công ty mẹ - Tập đoàn sẽ cố gắng thực hiện hoàn thành để đảm bảo có nguồn chi trả cổ tức cho các cổ đông theo kế hoạch được giao.