Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra


Chiều ngày 15/11/2022, sau 21 ngày làm việc trách nhiệm, tập trung, nghiêm túc, Quốc hội khóa XV họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 4. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. 

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tiếp nối và phát huy thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đã có 1.841 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 07 phiên thảo luận tổ, 621 lượt đăng ký, 508 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận và 26 lượt tranh luận tại 26 phiên thảo luận Hội trường; 345 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký, 149 lượt đại biểu nêu câu hỏi chất vấn, 22 lượt tranh luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. 

Quốc hội đã biểu quyết thông qua 06 luật, 12 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của Kỳ họp, thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý và cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng, trong đó có nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025. Đây cũng là những nội dung đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp lần này.

Tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua 3 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Riêng dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp này, tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội, báo cáo của Chính phủ và báo cáo của Thường trực Ủy ban Xã hội – cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội cho phép chưa thông qua để có thêm thời gian hoàn thiện kỹ lưỡng dự thảo luật.

Quốc hội cũng đã cho ý kiến 7 dự án Luật, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

Ngoài ra, Quốc hội cũng tiến hành hoạt động giám sát và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Đáng chú ý, Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng kiện toàn nhiều chức danh cấp cao, với việc bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã chính thức được thông qua với tỷ lệ tán thành cao với 483 đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật, chiếm 96,99 %.
  Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã chính thức được thông qua với tỷ lệ tán thành cao với 483 đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật, chiếm 96,99 %.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khái quát kết quả kỳ họp, cụ thể: Về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2022. 

Về công tác lập pháp, tại Kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp, thông qua 06 luật, 03 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần 2 dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); thảo luận lần đầu dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và 06 dự án luật khác.

Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội đã nghe và thảo luận sâu sắc, thực chất các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3; xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án. 

Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Hoạt động chất vấn tiếp tục có đổi mới, thực chất, sôi động, được cử tri, Nhân dân cả nước và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, cử tri và Nhân dân cả nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Hội đồng nhân dân các cấp tích cực tham gia cùng với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội giám sát việc thực hiện nghị quyết giám sát, các cam kết, lời hứa của Chính phủ và các Bộ, ngành, tạo nên sức mạnh cộng hưởng để đồng hành, thúc đẩy, tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã chính thức được thông qua với 486 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 97,59 %. 
Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã chính thức được thông qua với 486 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 97,59 %. 

Đầu giờ chiều 15/11/2022, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đồng thời biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, trước khi tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Đồng thời, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Việt Hoàng