Sẽ trình Quốc hội quyết định bổ sung dự toán NSNN nguồn vốn viện trợ không hoàn lại năm 2021

Việt Hoàng

Chiều ngày 13/12, tiếp tục Phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021. 

Trình bày Báo cáo thẩm tra Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở Tờ trình số 465/TTr-CP ngày 24/11/2022 của Chính phủ về việc bổ sung dự toán NSNN nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021, Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách đã tổ chức họp để cho ý kiến.

Theo đó, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, việc tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại và kịp thời đưa vào sử dụng là cần thiết. Về cơ bản, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí về nguyên tắc việc xem xét, bổ sung vào dự toán thu, chi NSNN đối với những khoản đã đủ điều kiện để bảo đảm căn cứ pháp lý thực hiện, hạch toán, quyết toán NSNN năm 2021 theo quy định tại Điều 8 của Luật NSNN.

Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng nêu quan điểm, việc bổ sung dự toán những khoản đã chi chưa có trong dự toán phát sinh trên thực tế đã có tiền lệ lặp lại trong nhiều năm, nhưng không phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật NSNN. Do vậy, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đối với những vướng mắc do pháp luật dẫn đến không thể thực hiện được trên thực tế, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật, bảo đảm tính khả thi của pháp luật.

Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ trình, bảo đảm đúng Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sẽ trình Quốc hội quyết định bổ sung dự toán NSNN nguồn vốn viện trợ không hoàn lại năm 2021 - Ảnh 1Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, thống nhất số liệu với Kiểm toán Nhà nước trước khi đề xuất bổ sung dự toán thu, chi nguồn viện trợ không hoàn lại (chi thường xuyên) và chịu trách nhiệm về số liệu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội; cho phép trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán NSNN năm 2021 nguồn viện trợ không hoàn lại (chi thường xuyên) số tiền.

Đồng thời, kiến nghị giao Chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát chính xác số liệu, cập nhật kịp thời, làm rõ các nội dung chi cho các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch và xem xét trách nhiệm, rút kinh nghiệm trong việc chậm phân bổ dự toán được Quốc hội giao; kéo dài việc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung dự toán thu, chi theo quy định của pháp luật, hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương trình Quốc hội thảo luận, xem xét quyết định việc bổ sung dự toán NSNN nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (chi thường xuyên) năm 2021, đưa nội dung này vào Nghị quyết về một số nội dung liên quan đến ngân sách của Kỳ họp bất thường lần thứ 2 (dự kiến diễn ra trong tháng 1/2023).

Chính phủ khẩn trương thống nhất toàn bộ số liệu với Kiểm toán Nhà nước, đặc biệt lưu ý các khoản viện trợ phát sinh năm 2019 trở về trước chưa có ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu trình Quốc hội.  

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu hoàn thiện hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài để quản lý chặt chẽ hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, vừa tuân thủ các quy định của pháp luật, vừa đảm bảo tính khả thi trong thực tế thực hiện. 

Giải trình làm rõ về nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, về bổ sung vốn viện trợ không hoàn lại, đợt dịch COVID-19 vừa qua được viện trợ nhiều. Bộ Tài chính đã có văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương gửi quyết toán. Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được 29 báo cáo quyết toán của các cơ quan và Bộ Tài chính đã có tập hợp gửi Kiểm toán Nhà nước. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập hợp để gửi Kiểm toán Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, việc thực hiện quyết toán các cơ quan chịu trách nhiệm về mặt số liệu của mình. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát các đơn vị, trong đó nếu các cơ quan, đơn vị được nhận viện trợ nhưng bỏ sót hoặc không báo cáo sẽ có kiểm điểm và xử lý.