Hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/9/2022 để được hưởng quyền lợi gia hạn thời hạn nộp thuế


Cục Thuế Bình Thuận khuyến nghị người nộp thuế thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của sớm hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là ngày 30/9/2022 để được hưởng quyền lợi theo chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế của Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022, Cục Thuế Bình Thuận vừa triển khai Tuần lễ “Hướng dẫn người nộp thuế nộp hồ sơ gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2022 theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP”. Thời gian tổ chức từ ngày 5-9/9/2022. 

Cục Thuế Bình Thuận cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tuyên tuyền, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế nắm bắt rõ hơn để thụ hưởng chính sách, tạo điều kiện giúp người nộp thuế có thêm nguồn lực tài chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Tuần lễ “Hướng dẫn nộp hồ sơ gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2022” sẽ tập trung hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng đầy đủ lợi ích về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.

Theo quy định, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng. Hạn cuối cơ quan thuế nhận giấy đề nghị gia hạn là ngày 30/9/2022.

Do đó, Cục Thuế Bình Thuận khuyến nghị người nộp thuế thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 34/2022/NĐ-CP sớm hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là ngày 30/9/2022 để được hưởng quyền lợi theo chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế của Chính phủ.

Trong thời gian từ ngày 5-9/9/2022, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có vướng mắc về việc gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022 liên hệ với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ (0252) 3822767; Phòng Kê khai - Kế toán thuế (0252) 3829851; Email: Ctbthuan.bth@gdt.gov.vn; hoặc gửi qua bưu điện: Cục Thuế Bình Thuận, Đại lộ Tôn Đức Thắng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để được hỗ trợ.

Việt Dũng