07 giải pháp trọng tâm của ngành Thuế nhằm tăng thu ngân sách các tháng cuối năm

Việt Dũng

8 tháng qua số thu do cơ quan Thuế quản lý đã vượt 18,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, dự báo các tháng còn lại của năm, áp lực lạm phát gia tăng kết hợp với việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế... sẽ ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách nhà nước (NSNN). Trong bối cảnh, ngành Thuế đã đề ra 07 giải pháp trọng tâm nhằm tăng thu ngân sách các tháng cuối năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong các tháng cuối năm, bên cạnh nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, cơ quan Thuế sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật, tạo điều kiện cho người nộp thuế có thêm nguồn lực tài chính cho sản xuất, kinh doanh.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 do Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả 07 giải pháp trọng tâm sau:

Một là, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022 để tổ chức triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật thuế và các văn bản hướng dẫn Luật quản lý thuế theo hướng bao quát được hết nguồn thu, nâng cao năng lực quản lý thuế cho cơ quan thu, phòng chống gian lận, trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế, thực hiện quản lý thuế điện tử; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng minh bạch cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Hai là, rà soát lại toàn bộ nguồn thu trên địa bàn để tổ chức giao nhiệm vụ thu hàng tháng, hàng quý cho từng đơn vị quản lý thu sát với thực tế phát sinh. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.

Ba là, chú trọng theo dõi, đánh giá sát tình hình thu ngân sách những tháng cuối năm theo từng nguồn thu, từng địa bàn phù hợp với điều kiện tình hình hồi phục kinh tế để dự báo khả năng thu tích cực, sát thực tế, đặc biệt là các nguồn thu bị tác động bởi các chính sách hỗ trợ, kích cầu tiêu dùng và các chính sách tài khóa tiền tệ khác.

Bốn là, triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giúp doanh nghiệp và người dân nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề tăng thu cho NSNN. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp phù hợp để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Năm là, tiếp tục tổ chức triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế trên phạm vi cả nước ở tất cả các khâu quản lý thuế để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của người nộp thuế. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử trong cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục triển khai tiếp nhận thông tin số định danh cá nhân phục vụ rà soát, chuẩn hóa thông tin người nộp thuế trên hệ thống quản lý cơ quan thuế. Tiếp tục thực hiện tốt 2 hệ thống Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng eTax Mobile rà soát và đôn đốc người nộp thuế khai nộp kịp thời.

Sáu là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp về quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chỉ tiêu thu nợ; thực hiện phân loại các khoản nợ thuế, đôn đốc thu phù hợp. Tiếp tục xử lý nợ theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN cả năm 2022 .

Bảy là, ngành Thuế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai phục vụ công tác quản lý các khoản thu từ đất và bất động sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tới người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức đa dạng.