Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 80,63% kế hoạch

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 80,63% kế hoạch

Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, ước thanh toán từ đầu năm 2022 đến ngày 31/01/2023, giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 ước đạt 539.276,51 tỷ đồng, bằng 80,63% kế hoạch, đạt 92,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn này. Mặc dù đã tích cực triển khai nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hiện vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong thời gian tới, cần triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tổng vốn đầu tư công của tỉnh Thái Nguyên năm 2022 là gần 9.200 tỷ đồng, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao là gần 6.000 tỷ đồng, còn lại là vốn cân đối ngân sách địa phương. Ngay từ đầu năm tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án và đến nay tỷ lệ giải ngân đạt gần 90% tổng vốn, tỷ lệ đạt cao so với cả nước.
Tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên

Tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hạn mức cần cân đối nguồn vốn, tích cực giải ngân tín dụng vào sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên.