Kiến nghị kéo dài giải ngân 2.510,372 tỷ đồng vốn dự án Cảng hàng không Long Thành đến hết năm 2024

Kiến nghị kéo dài giải ngân 2.510,372 tỷ đồng vốn dự án Cảng hàng không Long Thành đến hết năm 2024

Để có cơ sở triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án và giải ngân số vốn 2.510,372 tỷ đồng (trong đó bao gồm 1.543,632 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2021 và 966,749 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2020) đến hết năm 2024.
Kiểm tra, đôn đốc tiến độ theo tuần để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ theo tuần để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Trình cấp có thẩm quyền xem xét phương án cắt giảm kế hoạch năm 2023 tương ứng kế hoạch đã bố trí cho các dự án có tỷ lệ giải ngân bằng 0%; cắt giảm kế hoạch chưa thực hiện phân bổ; kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm tiến độ theo tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn... là những giải pháp mạnh mẽ được Bộ Tài chính kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.
Kho bạc Nhà nước Cần Thơ: Đồng hành, hỗ trợ tối đa nhất cho việc giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước Cần Thơ: Đồng hành, hỗ trợ tối đa nhất cho việc giải ngân vốn đầu tư công

Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ sẽ tiếp tục giải ngân kịp thời, tuyệt đối không để tồn đọng hồ sơ thanh toán. KBNN; đồng thời sẽ đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và tối đa nhất cho việc giải ngân vốn đầu tư công.
Thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói chung, KBNN Nam Định nói riêng tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và chủ đầu tư xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, giải ngân kịp thời cho các công trình, dự án trên địa bàn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.