Sửa Luật theo hướng cho phép chủ hộ kinh doanh được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Sửa Luật theo hướng cho phép chủ hộ kinh doanh được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 6/6/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, khi tiến hành sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Tài chính sẽ có trao đổi với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để sửa Luật theo hướng cho phép chủ hộ kinh doanh được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Giải ngân vốn đầu tư công là “then chốt” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Giải ngân vốn đầu tư công là “then chốt” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chiều 28/10/2022, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, thảo luận tại hội trường, giải trình về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định đây là nội dung quan trọng, then chốt để thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi, phát triển kinh tế.
Đi thẳng vào những vấn đề nóng liên quan đến lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội

Đi thẳng vào những vấn đề nóng liên quan đến lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội

Sáng ngày 11/11, phát biểu kết thúc phần chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, phiên chất vấn đi thẳng vào những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống mà người dân, người lao động, người sử dụng lao động rất quan tâm. Phần giải trình của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bám sát nội dung chủ đề đặt ra, có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao.
Nghĩa vụ cung cấp thông tin và giải trình theo yêu cầu trên thị trường chứng khoán?

Nghĩa vụ cung cấp thông tin và giải trình theo yêu cầu trên thị trường chứng khoán?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 95/2020 /TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Trong đó, quy định rõ nghĩa vụ về cung cấp thông tin và giải trình theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch chứng khoán, cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán.