Sửa Luật theo hướng cho phép chủ hộ kinh doanh được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo Thương

Tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 6/6/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, khi tiến hành sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Tài chính sẽ có trao đổi với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để sửa Luật theo hướng cho phép chủ hộ kinh doanh được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham gia trả lời chất vấn tại Phiên họp sáng 6/6/2023.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham gia trả lời chất vấn tại Phiên họp sáng 6/6/2023.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về vấn đề thu sai đối tượng bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2003, với chủ trương mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn một số tỉnh về đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, có 54 tỉnh thu của 4.240 đối tượng từ năm 2003 đến năm 2016, đến năm 2016 thì có chủ trương dừng lại, nhưng một số đối tượng vẫn tiếp tục nộp đến năm 2020 thì mới dừng hẳn.

Theo Bộ trưởng, nếu xét về bản chất và đạo lý thì không có gì sai, nhưng xét về quy định pháp luật thì vẫn bị vướng mắc. Cụ thể, quy định pháp luật bảo hiểm xã hội là phải có hợp đồng về giao kết bảo hiểm, nhưng ở đây, các chủ hộ kinh doanh không có hợp đồng giao kết, mà chỉ có hợp đồng của họ với nhân viên. Do đó, những nhân viên này đủ điều kiện để được nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng đối với các chủ hộ thì không có giao kết hợp đồng với ai, nên không được nộp bảo hiểm. 

“Những đối tượng này vừa là chủ hộ, vừa là người lao động, họ có thu nhập, nên việc được tham gia bảo hiểm có thể coi là chấp nhận được, nhưng pháp luật lại không quy định, nên có thể kết luận là sai đối tượng”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng cho biết, tới đây, khi tiến hành sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Tài chính sẽ có trao đổi với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để sửa Luật theo hướng cho phép chủ hộ kinh doanh được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bổ sung thêm ý kiến của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Phiên chất vấn về Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, gói hỗ trợ người lao động đang được thiết kế để trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội với việc chi khoảng 23.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo giúp người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay. 

"Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đặc biệt quan tâm đến những khó khăn hiện hữu và bằng mọi cách đề xuất giải pháp hỗ trợ cho người lao động", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề đào tạo nghề, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, đào tạo nghề phải gắn với thị trường, năm bắt được xu hướng thị trường để đào tạo nghề có đủ kỹ năng đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Việc sắp xếp các trường nghề cũng nên theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp và hiện đại.