Gói kích thích cần có quy mô đủ lớn

Gói kích thích cần có quy mô đủ lớn

Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về thực hiện ngân sách 2021, dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, gói kích thích kinh tế với quy mô đủ lớn sẽ tạo hiệu ứng, lan tỏa, bảo đảm phục hồi kinh tế, an sinh xã hội.
Doanh nghiệp kiến nghị 'gói kích thích cần nhất'

Doanh nghiệp kiến nghị 'gói kích thích cần nhất'

Trong điều kiện chưa thể phục hồi thị trường quốc tế do nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, mở cửa thị trường nội địa sẽ là gói kích thích kinh tế lớn nhất có hiệu quả nhất lúc này.