Hải quan Bắc Ninh đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Trần Huyền

Cục Hải quan Bắc Ninh vừa tổ chức thi đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo năm 2023 đối với 91 công chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục.

Tổ kỹ thuật hỗ trợ các thí sinh đăng nhập vào hệ thống thi.
Tổ kỹ thuật hỗ trợ các thí sinh đăng nhập vào hệ thống thi.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, ông Trần Đức Hùng - Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng thi đánh giá năng lực cho biết, việc tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ công chức luôn được đơn vị chú trọng thực hiện từ nhiều năm qua. Việc tổ chức đánh giá năng lực sẽ tạo không khí học tập sôi nổi, giúp công chức hải quan bồi đắp kiến thức, năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Trần Đức Hùng - Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh phát biểu khai mạc kỳ thi.
Ông Trần Đức Hùng - Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh phát biểu khai mạc kỳ thi.

Đánh giá cao nỗ lực của Cục Hải quan Bắc Ninh trong công tác chuẩn bị để tổ chức tốt kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023, ông Lương Khánh Thiết - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan) cho rằng, để tổ chức thành công kỳ thi, điều quan trọng là chuẩn bị về công tác tổ chức (vấn đề hậu cần, cơ sở vật chất…) và nhất là việc bố trí thời gian ôn tập cho công chức trong đối tượng dự thi.

Ông Lương Khánh Thiết - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cục Hải quan Bắc Ninh.
Ông Lương Khánh Thiết - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cục Hải quan Bắc Ninh.

Theo ông Lương Khánh Thiết, điểm nổi bật của kỳ thi năm 2023 so với các kỳ đánh giá năng lực trước đây là lần đầu tiên Tổng cục Hải quan đưa vào phương pháp xây dựng câu hỏi nguyên tắc. Một câu hỏi nguyên tắc sẽ ra rất nhiều câu hỏi có bố trí đáp án khác nhau, dẫn đến thí sinh bắt buộc phải nắm và hiểu các nội dung nghiệp vụ gốc mới làm được bài.

Điểm mới nữa là lần đầu tiên các thi sinh dự thi được làm bài luyện thi online với cấu trúc đề và ngân hàng đề hoàn toàn như bài thi chính thức.

Được biết, dự kiến đến tháng 11/2023, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan sẽ phối hợp với các đơn vị hoàn thành thi đánh giá năng lực ở toàn bộ 35 cục hải quan địa phương với số lượng thí sinh khoảng 5.000 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.