Cục Hải quan Bắc Ninh "sát cánh" cùng doanh nghiệp

Trần Huyền

Coi doanh nghiệp là đối tác, Cục Hải quan Bắc Ninh luôn "sát cánh" cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hoạt động đối thoại, gặp gỡ, các chương trình hỗ trợ kịp thời. Tinh thần này được lan toả rộng khắp từ Lãnh đạo Cục tới từng cơ sở thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh. Các hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp của Cục đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Đoàn công tác Cục Hải quan Bắc Ninh thăm quan dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet.
Đoàn công tác Cục Hải quan Bắc Ninh thăm quan dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet.

Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Cục Hải quan Bắc Ninh nhận định, tình hình khó khăn chung của nền kinh tế sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Ngay từ đầu năm, tập thể Lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh đã đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu đối với công đồng doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên. Đồng thời, tổ chức, triển khai thực hiện kịp thời trên phạm vi toàn Cục.

Cục Hải quan Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp của 03 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên xây dựng và ký kết quy chế phối hợp công tác, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, đặc biệt là trong các hoạt động giám sát dự án đầu tư; hoạt động quản lý doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất; các hoạt động khác của doanh nghiệp liên quan đến công tác quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp cũng như của cơ quan Hải quan. Bên cạnh đó, Cục Hải quan Bắc Ninh sẽ có những hỗ trợ và tư vấn kịp thời thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá cho các doanh nghiệp từ khi doanh nghiệp có hoạt động tìm hiểu đầu tư vào địa bàn các tỉnh.

Đặc biệt, để hỗ trợ doanh nghiệp, Cục đã tập trung triển khai Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Bắc Ninh đã chủ động làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành hàng xuất khẩu chủ yếu trên địa bàn 03 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên như dệt may, điện tử... nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, những khó khăn vướng mắc lớn và các kiến nghị, đề xuất về chính sách quản lý nhà nước về Hải quan.

Trực tiếp Lãnh đạo Cục đã dần đầu đoàn công tác của Cục làm việc trực tiếp với hệ thống 05 Công ty thuộc Tập đoàn Samsung tại Việt Nam; Hệ thống 05 Công ty thuộc Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Foxconn; Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG, Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc và Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Phong là các doanh nghiệp dệt may lớn trên địa bàn. Tháng 7 vừa qua, Cục tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Electric Motorcycle Yadea Việt Nam và Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet tại tỉnh Bắc Giang.

Việc Cục Hải quan Bắc Ninh chủ động và sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động trên địa bàn quản lý đã góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn.

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện pháp luật Hải quan, Lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh đã chỉ đạo các chi cục triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan. Cục đã tổ chức Hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ và kế hoạch hành động Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan với 12 doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Theo ông Trần Đức Hùng - Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh, chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan là một trong những tiền đề giúp Cục Hải quan Bắc Ninh tiếp tục chuẩn hóa các thủ tục hành chính và cam kết tạo thuận lợi thương mại; tiến tới triển khai thực hiện Chương trình của Tổng cục Hải quan về hải quan số, hải quan thông minh.

Tham gia chương trình trên, các doanh nghiệp sẽ được Cục Hải quan tỉnh hỗ trợ kịp thời, hiệu quả như: bố trí khu vực riêng làm thủ tục hải quan; được cơ quan Hải quan định kỳ cảnh báo các rủi ro có thể gặp phải làm ảnh hưởng tới mức độ tuân thủ pháp luật Hải quan; được các Chi cục Hải quan cử các cán bộ, công chức có trình độ, kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp...

Hiện nay, sau khi sơ kết, đánh giá hiệu quả của Chương trình, Tổng cục Hải quan tiếp tục mở rộng số lượng doanh nghiệp tham gia, cũng như chuẩn hóa các quy định, tiêu chuẩn tham gia Chương trình. Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cũng đã báo cáo đề xuất bổ sung thêm 05 doanh nghiệp tham gia mới.

Một trong những hoạt động nổi bật khác đã được Cục Hải quan Bắc Ninh tích cực triển khai thời gian qua là hoạt động đối thoại với doanh nghiệp. Cục đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2023 ngay từ đầu năm, sớm hơn thường lệ so với toàn Ngành. Tại hội nghị này, Cục Hải quan Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Tổng cục Hải quan giới thiệu nhiều văn bản mới ban hành.

Hội nghị cũng đã tiếp nhận và giải đáp, tháo gỡ tại chỗ nhiều vướng mắc, thắc mắc của cộng đồng doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Các kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền cũng đã được Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tiếp thu và báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết, trả lời cho doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh, tinh thần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp được lan toả sâu rộng tới các Chi cục thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh. Điển hình như Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn, ông Nguyễn Trường Hùng - Chi cục trưởng cho biết, Chi cục thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động gặp và làm việc để trực tiếp tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp.

Chi cục trưởng Nguyễn Trường Hùng thông tin, trong 1 tháng, tờ khai các loại hình tại Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn khoảng 17 nghìn tờ khai. Để hỗ trợ doanh nghiệp, Chi cục luôn bố trí cán bộ để giải quyết thông quan hết tất cả các lô hàng trong ngày, không để tồn đọng với phương châm "làm hết việc, không phải hết giờ" theo quan điểm chỉ đạo của Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh.

Có thể nói, tinh thần hỗ trợ, đồng hành, "sát cánh" cùng doanh nghiệp đã được lan toả từ Lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh đến mỗi cơ sở. Các hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp của Cục đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý.