Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hải quan đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan của các doanh nghiệp (DN) vận chuyển, đặc biệt là các DN đánh giá có rủi ro cao.

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nếu có dấu hiệu cảnh báo vi phạm từ Hệ thống seal định vị điện tử thì phải kiểm tra, xử lý ngay nhằm ngăn chặn kịp thời vi phạm xảy ra.
Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nếu có dấu hiệu cảnh báo vi phạm từ Hệ thống seal định vị điện tử thì phải kiểm tra, xử lý ngay nhằm ngăn chặn kịp thời vi phạm xảy ra.

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 370/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường quản lý đối với hàng hoá vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này đã nhận được phản ánh về tình trạng doanh nghiệp có thể lợi dụng chính sách đối với hàng hóa quá cảnh không phải kiểm tra thực tế hàng hóa, không thuộc đối tượng chịu thuế để đánh tráo hàng hóa có nguồn gốc trong nước với hàng hóa quá cảnh để xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài nhằm mục đích trốn thuế.

Trước tình trạng trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục hải quan trực thuộc thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan. 

Cùng với đó, các đơn vị chỉ đạo về việc sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nếu có dấu hiệu cảnh báo vi phạm từ Hệ thống seal định vị điện tử thì phải kiểm tra, xử lý ngay nhằm ngăn chặn kịp thời vi phạm xảy ra.

Đối với hàng hóa vận chuyển là hàng rời, ngoài việc thực hiện các trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi đi và cơ quan hải quan nơi đến, các đơn vị tăng cường quản lý hải quan đối với hàng hóa là hàng rời vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo hướng: chỉ phê duyệt hàng hóa đủ điều kiện vận chuyển đi nếu phương tiện chứa hàng trên phương tiện vận tải đáp ứng điều kiện niêm phong, giám sát hải quan trong quá trình vận chuyển.

Trường hợp hàng rời thực hiện thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải, Chi cục hải quan nơi hàng hóa thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải giám sát chặt chẽ trong quá trình xếp dỡ, chuyển hàng hóa sang phương tiện vận tải mới để vận chuyển đến địa điểm tiếp theo, đảm bảo không để các đối tượng lợi dụng đưa hàng hóa có nguồn gốc trong nước vận chuyển ra nước ngoài.

Cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi lập Biên bản chứng nhận, chụp ảnh nguyên trạng và ghi nhận thông tin chi tiết vào Hệ thống gồm: Tên hàng, số lượng, chủng loại, ký mã hiệu, xuất xứ (nếu có).

Thực hiện gắn seal định vị điện tử trên phương tiện vận tải để giám sát hành trình, thời gian dừng đỗ trong quá trình vận chuyển hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan và theo dõi, xử lý các cảnh báo từ Hệ thống seal định vị điện tử nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, gian lận xảy ra.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hải quan đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan của các doanh nghiệp vận chuyển, đặc biệt là các doanh nghiệp đánh giá có rủi ro cao.

Các đơn vị quán triệt đến cán bộ, công chức trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức thừa hành trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh nói riêng và hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan nói chung.

Đặc biệt, xem xét xử lý nghiêm đối với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.