Nâng cao năng suất nhờ các hệ thống quản lý

Nâng cao năng suất nhờ các hệ thống quản lý

Để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến hệ thống quản lý, đổi mới công nghệ để từ đó nâng cao năng suất chất lượng.
Lợi ích của tích hợp hệ thống quản lý với công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Lợi ích của tích hợp hệ thống quản lý với công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Tích hợp là đưa tất cả hoạt động quản lý của tổ chức vào một hệ thống thống nhất, không chia tách các thành phần. Vì các hệ thống mà tổ chức áp dụng là phần không thể thiếu trong tích hợp hệ thống quản lý chung của tổ chức nên cần nối kết chúng sao cho ranh giới giữa các quá trình được nối liền.
Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về năng suất chất lượng

Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về năng suất chất lượng

Việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng (NSCL) sản phẩm hàng hóa là một trong những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.
Hiệu quả từ việc áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001

Hiệu quả từ việc áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn cho biết, năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015.
Hoàn thiện pháp luật về hệ thống quản lý thông tin đất đai quốc gia

Hoàn thiện pháp luật về hệ thống quản lý thông tin đất đai quốc gia

Bài viết này sẽ làm rõ: (i) những vấn đề lý luận liên quan đến hệ thống quản lý thông tin đất đai; (ii) thực trạng pháp luật về hệ thống quản lý thông tin đất đai hiện nay của Việt Nam; (iii) bài học kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về quản lý thông tin đất đai; (iv) đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý thông tin đất đai.
Ứng dụng hệ thống HACCP nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ngành sản xuất thực phẩm

Ứng dụng hệ thống HACCP nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ngành sản xuất thực phẩm

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn. Việc áp dụng HACCP sẽ nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, đặc biệt đối với thực phẩm xuất khẩu.
Nâng cao năng suất chất lượng trong sản xuất công nghiệp

Nâng cao năng suất chất lượng trong sản xuất công nghiệp

Để đạt mục tiêu đến năm 2030 tỷ trọng trong GDP đạt trên 40%, tỷ trọng chế biến, chế tạo trong GDP tăng khoảng 30%…, một trong những giải pháp quan trọng cho ngành công nghiệp là đẩy mạnh tăng cường nâng cao năng suất chất lượng trong hoạt động sản xuất.