VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống quản lý, cải tiến năng suất chất lượng đã được triển khai thành công tại doanh nghiệp Việt

Hệ thống quản lý, cải tiến năng suất chất lượng đã được triển khai thành công tại doanh nghiệp Việt

Qua 10 năm triển khai Chương trình quốc gia nâng cao năng suất chất lượng trên phạm vi toàn quốc, Chương trình đã đóng góp tích cực đưa sản phẩm, hàng hóa Việt Nam thay đổi một bước lớn về chất lượng. Nhiều doanh nghiệp đã được hưởng lợi trực tiếp từ Chương trình, các doanh nghiệp được phổ biến, đào tạo, hướng dẫn trực tiếp áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng.

468 mô hình điểm áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến hiện đại

468 mô hình điểm áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến hiện đại

Tính đến hết giai đoạn Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp", Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng 468 mô hình điểm áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến hiện đại.

Hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng trở thành nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp

Hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng trở thành nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp

Định hướng của hoạt động phát triển năng suất, chất lượng trong giai đoạn 2016-2020 đều tập trung vào đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân.

Nhiều doanh nghiệp ở Tây Ninh được hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến

Nhiều doanh nghiệp ở Tây Ninh được hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến

Thời gian qua, tại Tây Ninh, hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực, doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở đó, năm 2020, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục ban hành Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trong Tỉnh.

Sẽ hình thành 20 doanh nghiệp áp dụng công cụ nâng cao năng suất đến cuối năm 2020

Sẽ hình thành 20 doanh nghiệp áp dụng công cụ nâng cao năng suất đến cuối năm 2020

Theo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP. Hồ Chí Minh, dự kiến, đến cuối năm năm 2020, TP. Hồ Chí Minh sẽ hình thành 20 doanh nghiệp (DN) mô hình điểm về áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng.

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý  nhằm nâng cao năng suất chất lượng

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp (DN), điểm nổi bật của Chương trình quốc gia nâng cao năng suất chất lượng là hỗ trợ DN nâng cao năng suất chất lượng thông qua áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý tiên tiến, mô hình, công cụ cải tiến. Đến nay, cả nước có hàng vạn DN, tổ chức áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất, chất lượng tiên tiến khác nhau.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn đến 2030

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn đến 2030

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn đến 2030. Chương trình dự kiến sẽ được Chính phủ phê duyệt vào tháng 6/2020.

Tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

“Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2016-2020” được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tại Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 03/8/2016, là dự án thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Đến nay, Dự án đã tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đẩy mạnh tốc độ đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt của địa phương.

Tạo  lập ”cơ sở hạ tầng” cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tạo lập ”cơ sở hạ tầng” cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Sau gần 10 năm triển khai, Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Thành quả này đã góp phần tạo lập “cơ sở hạ tầng” cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, sản phẩm hàng hóa Việt Nam; gắn kết hoạt động nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp với cơ chế khuyến khích người lao động tạo ra năng suất chất lượng…

Đổi mới hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập

Đổi mới hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập

(Tài chính) Kế toán, kiểm toán được đánh giá là hoạt động nhạy cảm và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Ứng phó với thách thức của hội nhập quốc tế sâu rộng, hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam đã và đang đổi mới, xây dựng một hệ thống quản lý tài chính tiên tiến, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.