Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về năng suất chất lượng

Linh Nguyễn

Việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng (NSCL) sản phẩm hàng hóa là một trong những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Hệ thống quản lý chất lượng giúp nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa chủ lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Hệ thống quản lý chất lượng giúp nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa chủ lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đã thực hiện áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001, ISO 14000, HACCP, ISO/IEC 17025), công cụ cải tiến NSCL (Kaizen, 5S, Lean Six Sigma)…

Công ty Cổ phần May Nam Hà ở Nam Định là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nhằm nâng cao NSCL trong ngành Dệt may Việt Nam. Doanh nghiệp này đã áp dụng các mô hình, công cụ cải tiến NSCL như: ISO 9000, 5S, TPM, Lean, KPI, Lean 6 Sigma, Kaizen, năng suất tổng thể của Công ty đã tăng lên 23% so với trước đó.

Hiện Công ty cũng triển khai thiết kế phần mềm chuyên dụng nhằm xây dựng quy trình cải tiến năng suất chuyền may giúp sản xuất thực tế tăng từ 70% lên 85% so với kế hoạch ban đầu, góp phần tăng năng suất lao động chung lên 30%.

Hay như Công ty TNHH Thắng Lợi (KCN Hòa Xá – Nam Định) cũng đã áp dụng các mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng ISO 9000, 5S, Kaizen, LEAN vào hoạt động quản lý cũng như sản xuất. Điều này đã đưa năng suất tổng thể của doanh nghiệp tăng lên 20% so với trước đó, sản phẩm sai, lỗi giảm từ 4,5% xuống còn 2,3%, nâng cao được năng suất tổng thể của doanh nghiệp từ 20-30% so với trước.

Có thể thấy, thông qua việc thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng giúp nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa chủ lực, nâng cao khả năng cạnh tranh, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường toàn quốc cũng như xuất khẩu.

Xét về hiệu quả kinh tế, các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, mô hình công cụ cải tiến NSCL thích hợp đã tiết kiệm về nhân lực, thời gian, nguyên liệu, năng lượng… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh những doanh nghiệp thích ứng nhanh và tích cực tham gia để cải tiến NSCL vẫn còn nhiều doanh nghiệp thờ ơ với vấn đề này. Tại một số khảo sát của các cơ quan Khoa học và Công nghệ trên địa bàn một số tỉnh, bên cạnh đa số phản hồi đều có mong muốn được đào tạo nâng cao nhận thức, áp dụng các mô hình, công cụ cải tiến NSCL vào hoạt động của mình thì vẫn còn doanh nghiệp thờ ơ.

Một số doanh nghiệp đã đăng ký tham gia các dự án về NSCL, gặp gỡ và được sự tư vấn của cơ quan quản lý, các chuyên gia NSCL nhưng sau đó lại hủy với nhiều lý do như: cán bộ, công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu; sợ thay đổi, làm xáo trộn hoạt động; chưa sẵn sàng đầu tư kinh phí đối ứng cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước để cải tiến doanh nghiệp; không bố trí được nhân lực cũng như thời gian để triển khai; phải thực hiện nhiều thủ tục, hồ sơ, mẫu biểu khi tham gia dự án…

Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa. Đồng thời, tiếp tục khảo sát nhu cầu, đánh giá thực trạng NSCL, hoạt động cải tiến năng suất của doanh nghiệp trên cả nước để nghiên cứu, tham mưu cho các UBND tỉnh về cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động NSCL dựa trên nền tảng KHCN và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về NSCL thông qua hoạt động đào tạo, phổ biến, tuyên truyền…, giúp doanh nghiệp cũng như cán bộ của các cơ quan quản lý nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn về nâng cao NSCL, hình thành được phong trào NSCL trên địa bàn toàn quốc với mọi loại hình doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp lớn, có tiềm lực về tài chính và tham vọng cải tiến NSCL sẽ được ưu tên để hỗ trợ một cách toàn diện, xây dựng mô hình điểm để rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục, hồ sơ, mẫu biểu trong quá trình thực hiện các dự án nâng cao NSCL tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục hình thành được lực lượng chuyên gia về NSCL tại địa phương, trực tiếp hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng đắn về NSCL và triển khai các dự án hỗ trợ nâng cao NSCL cho doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các chuyên mục quảng bá các mô hình điểm về NSCL và đổi mới sáng tạo để tuyên truyền cho hoạt động NSCL trên cả nước.