Hoàn thành cao nhất nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Việt Dũng

Để đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) của những ngành nghề đặc thù, ngành Thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành hệ thống HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022. Hiện nay, việc triển khai giai đoạn 1 đang được TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao, để tiến tới triển khai giai đoạn 2 diện rộng trên toàn quốc.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và UBND các tỉnh lựa chọn TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ triển khai vận hành hệ thống HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong giai đoạn 1, áp dụng 100% các doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh trên địa bàn. 

Theo đó, DN, hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến giao dịch với người tiêu dùng phải sử dụng hệ thống HĐĐT từ máy tính tiền, trong đó, trọng tâm là nhà hàng, khách sạn, siêu thị, kinh doanh vàng bạc… Trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn 1, sẽ triển khai giai đoạn 2 áp dụng diện rộng trên toàn quốc.

Thực hiện kế hoạch, vừa qua, Tổng cục Thuế đã thành lập đoàn khảo sát công tác triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền tại Cục Thuế các địa phương trên.

Qua kiểm tra, khảo sát, Tổng cục Thuế đã nắm bắt và giải đáp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình rà soát, xác định và lập danh sách DN, hộ kinh doanh trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng như: Khung pháp lý, hạ tầng công nghệ...

Bên cạnh đó, đoàn khảo sát đã ghi nhận ý kiến đề xuất của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế và đại diện một số DN nhằm triển khai thành công hệ thống HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong giai đoạn 1.  

Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu báo cáo Bộ, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi pháp luật thuế và các pháp luật liên quan bổ sung thêm quy định yêu cầu triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là bắt buộc, tạo cơ sở pháp lý để thuận lợi hơn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Theo ghi nhận từ các địa phương, lãnh đạo cơ quan thuế đều khẳng định quyết tâm triển khai thành công HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, ngay từ những ngày đầu tiên triển khai chương trình HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế đã thực hiện tuyên truyền về lợi ích của việc áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền đến người dân, DN qua nhiều kênh thông tin. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tổ chức các buổi tập huấn.

Phó Cục trưởng Nguyễn Tiến Dũng khẳng định, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh luôn xác định nội dung triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số của toàn đơn vị trong năm 2023.

Tính đến ngày 17/02/2023, thực hiện đăng ký thành công sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền ở Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt 15,5 % kế hoạch triển khai đợt 1. Thời gian tới, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch, phân công thực hiện đến từng phòng chuyên môn, chi cục thuế; cam kết sẽ hoàn thành 100% số lượng người nộp thuế theo danh sách đăng ký giai đoạn 1.

Tại Hà Nội, khẳng định với Đoàn khảo sát của Tổng cục Thuế, ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, ngay sau hội nghị triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, cơ quan thuế trên địa bàn đã thực hiện rà soát lại các DN, hộ kinh doanh trên địa bàn thuộc đối tượng triển khai. Đến ngày 13/02/2023 Cục Thuế TP. Hà Nội dự kiến có 6.838 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện triển khai.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng đã tổ chức các hội nghị tập huấn, trao đổi 3 bên giữa cơ quan Thuế, nhà cung cấp giải pháp và người nộp thuế. Tuy nhiên, Cục Thuế xác định yếu tố quan trọng nhất để triển khai thành công chương trình lần này chính là sự đồng thuận của người nộp thuế, người dân trên địa bàn.

Khẳng định HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền mang lại nhiều lợi ích, không chỉ cho người nộp thuế, người tiêu dùng mà đối với cơ quan Thuế, trong thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ có văn bảo báo cáo, tham mưu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan Thuế triển khai đồng bộ và đẩy nhanh triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Cục Thuế Thành phố sẽ là cầu nối giữa các nhà cung cấp giải pháp với DN, người nộp thuế khi chuyển đổi sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đồng thời, luôn có bộ phận thường trực hỗ trợ triển khai để kịp hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

Cùng khẳng định quyết tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng Hà Văn Trường cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã tập trung triển khai tuyên truyền ngay từ tháng 8/2022 về HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố.

Cục Thuế TP. Hải Phòng đã xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết đến từng phòng, từng chi cục thuế và giao chỉ tiêu thi đua tháng, quý trên cơ sở bám sát kế hoạch triển khai tổng thể của Cục Thuế. Thống kê, tính đến ngày 22/02/2023, trên địa bàn do Cục Thuế TP. Hải Phòng quản lý đã có gần 90% DN và hộ kinh doanh đăng ký thành công trên hệ thống.

Theo Cục trưởng Hà Văn Trường, Hải Phòng là một trong 3 thành phố phải hoàn thành 100% chỉ tiêu triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn I. Vì vậy, trong thời gian tới, Cục Thuế TP. Hải Phòng sẽ tăng cường  tuyên truyền vận động NNT thuộc đối tượng triển khai thực hiện đăng ký, sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.