Kế hoạch giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Kế hoạch giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Năm 2023, Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề: “Việc huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Đây là một trong 2 chuyên đề giám sát tối cao được Quốc hội lựa chọn.
Thu hút vốn xã hội hóa đầu tư hạ tầng hàng không

Thu hút vốn xã hội hóa đầu tư hạ tầng hàng không

Phát triển cảng hàng không hiện nay, cần xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư. Bộ Giao thông vận tải mong muốn trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục đồng hành với ngành giao thông trong việc phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có kết cấu hạ tầng hàng không.
Giải pháp tăng cung ứng vốn cho doanh nghiệp

Giải pháp tăng cung ứng vốn cho doanh nghiệp

Cần tạo ra môi trường lành mạnh, để các doanh nghiệp có thêm cơ hội huy động nguồn lực từ trong và ngoài nước cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh nguồn vốn truyền thống mang lại.
Phương án huy động nguồn lực thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ

Phương án huy động nguồn lực thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ

Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được Văn phòng Quốc hội công bố ngày 17/1/2022. Nghị quyết nêu rõ phương án huy động nguồn lực thực hiện các chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội triển khai từ ngày 11/01/2022 đến ngày 31/12/2023.
Tập trung nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất vắc xin phòng, chống Covid-19

Tập trung nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất vắc xin phòng, chống Covid-19

Tại cuộc làm việc với các nhà khoa học và đơn vị, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng chống Covid-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần đẩy nhanh nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất bằng được vắc xin Covid-19. Đồng thời, coi đây là yếu tố có tính chất quyết định, chiến lược, lâu dài trong phòng chống dịch Covid-19. 
Sẽ có thêm các giải pháp tài chính thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển

Sẽ có thêm các giải pháp tài chính thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển

Thời gian qua, công nghiệp hỗ trợ đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và định hướng là một trong những ngành ưu tiên phát triển và được ưu đãi đầu tư. Mới đây, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã giao các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ lĩnh vực này phát triển.
Chính sách huy động nguồn lực  cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà nội

Chính sách huy động nguồn lực cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà nội

Bài viết rà soát các văn bản chính sách hiện hành về huy động nguồn lực cải tạo các khu chung cư cũ tại TP. Hà Nội, trên cơ sở phân chia nguồn lực (chủ yếu tập trung vào tài chính) có thể huy động như: Nguồn lực từ nhà nước, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng dân cư, nguồn lực đất đai và các nguồn lực khác. Qua đó, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm huy động các nguồn lực tài chính thúc đẩy cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội, trong đó, cơ chế huy động nguồn lực tài chính đất đai được coi là giải pháp chủ đạo bên cạnh các nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.