Kế toán quản trị môi trường tại Nhật Bản

Kế toán quản trị môi trường tại Nhật Bản

Khái niệm phát triển bền vững đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường khỏi bị phá hủy qua việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lý và có trách nhiệm. Bài viết tìm hiểu về công tác kế toán quản trị chi phí môi trường ở Nhật Bản để thấy rõ được quốc gia này coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường và áp dụng vào doanh nghiệp...
Những vấn đề về kế toán môi trường tại doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Những vấn đề về kế toán môi trường tại doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Thực tiễn cho thấy, phát triển bền vững với sự kết hợp hài hòa của phát triển kinh tế, xã hội và môi trường là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới. Những năm gần đây vấn đề bảo vệ môi trường trở nên cấp thiết và là mối quan tâm không chỉ của riêng một quốc gia, một tổ chức, một doanh nghiệp hay một cá nhân nào. Điều này dẫn đến tất yếu ngoài các thông tin cơ bản về tình hình sản xuất - kinh doanh, cần phải có thông tin về kế toán môi trường tại các doanh nghiệp nhằm làm căn cứ chứng minh cho các nghĩa vụ bảo vệ môi trường, mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc luật lệ môi trường mà doanh nghiệp cần thực hiện.
Xây dựng hệ thống kế toán môi trường trong doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống kế toán môi trường trong doanh nghiệp

Kế toán môi trường được nhìn nhận như là một công cụ hữu ích trong việc cung cấp các thông tin về môi trường, làm cơ sở cho các nghĩa vụ bảo vệ môi trường của doanh nghiệp (DN), cũng như mức độ thỏa mãn các tiêu chuẩn hoặc quy định về môi trường. Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản về kế toán môi trường, phân tích thực trạng từ đó đưa ra giải pháp nhằm tăng cường vận dụng kế toán môi trường tại các DN Việt Nam trong thời gian tới.
Kế toán môi trường tại các doanh nghiệp và một số đề xuất

Kế toán môi trường tại các doanh nghiệp và một số đề xuất

Kế toán môi trường hướng tới sự phát triển bền vững, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng và theo đuổi các hoạt động bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động bình thường, xác định lợi ích từ các hoạt động, cung cấp cách thức định lượng và hỗ trợ công bố thông tin.
Nhận dạng chi phí môi trường trong các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Nhận dạng chi phí môi trường trong các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Bảo vệ môi trường là quy định bắt buộc đối với bất cứ doanh nghiệp nào muốn kinh doanh bền vững và phát triển. Đối với ngành Thủy sản, việc thường xuyên xả những chất thải trong sản xuất và sinh hoạt vào môi trường đòi hỏi các nhà quản lý phải có những tính toán, cân nhắc giữa chi phí đầu tư cho môi trường với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết nhận dạng chi phí môi trường trong các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, qua đó giúp các doanh nghiệp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả nhưng vẫn thực hiện trách nhiệm với xã hội, công đồng.
Kế toán môi trường và yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp

Kế toán môi trường và yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp

Hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường cùng việc nâng cao chất lượng môi trường sống đang trở thành mối quan tâm của không chỉ ở từng cá nhân mà toàn xã hội, dẫn đến những đòi hỏi tất yếu cần phải có thông tin kế toán môi trường trong các doanh nghiệp.
Kế toán môi trường trong doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam hiện nay

Kế toán môi trường trong doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam hiện nay

Tại Việt Nam, sản xuất xi măng là ngành có nhiều tiềm năng để phát triển, đem lại nguồn lợi kinh tế cao. Tuy nhiên, việc khai thác sử dụng cạn kiệt tài nguyên cùng với lượng chất thải xả ra môi trường trong quá trình sản xuất đang đòi hỏi kế hoạch sản xuất phải có sự tham gia của kế toán môi trường.
Kế toán môi trường tại Việt Nam và định hướng phát triển

Kế toán môi trường tại Việt Nam và định hướng phát triển

Vấn đề bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng môi trường sống đang trở thành mối quan tâm của không chỉ ở từng cá nhân mà toàn xã hội, dẫn đến những đòi hỏi tất yếu cần phải có thông tin kế toán môi trường trong các doanh nghiệp. Những năm trở lại đây, kế toán môi trường được nhìn nhận như là một công cụ hữu ích trong việc cung cấp các thông tin về môi trường ngoài các thông tin về tình hình sản xuất - kinh doanh, làm cơ sở cho các nghĩa vụ bảo vệ môi trường của doanh nghiệp cũng như mức độ thỏa mãn các tiêu chuẩn hoặc luật lệ môi trường. Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản về kế toán môi trường cũng như định hướng phát triển kế toán môi trường tại Việt Nam trong thời gian tới.