Kế toán quản trị môi trường tại Nhật Bản

Kế toán quản trị môi trường tại Nhật Bản

Khái niệm phát triển bền vững đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường khỏi bị phá hủy qua việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lý và có trách nhiệm. Bài viết tìm hiểu về công tác kế toán quản trị chi phí môi trường ở Nhật Bản để thấy rõ được quốc gia này coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường và áp dụng vào doanh nghiệp...
Nhận diện chi phí hàng tồn kho trong kế toán quản trị

Nhận diện chi phí hàng tồn kho trong kế toán quản trị

Để quản trị hiệu quả hàng tồn kho cần nhận diện được các chi phí hàng tồn kho, từ đó thực hiện rất nhiều công việc quan trọng khác về hàng tồn kho. Vậy làm thế nào để nhận diện chi phí hàng tồn kho trong kế toán quản trị?
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thương mại

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thương mại

Bộ phận kế toán là bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra các quyết định kinh tế. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại càng phải cố gắng nhiều hơn để thể hiện vị thế của mình trong quá trình hội nhập với nền kinh tế trong nước, khu vực và trên thế giới. Muốn làm được điều này thì các nhà quản trị cần có sự trợ giúp đắc lực của các thông tin kế toán quản trị nói chung và thông tin kế toán quản trị chi phí nói riêng.
Đặc điểm về cơ chế tài chính ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí trong bệnh viện công lập

Đặc điểm về cơ chế tài chính ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí trong bệnh viện công lập

Trên thế giới, có nhiều quốc gia áp dụng cơ chế tài chính tự chủ đối với bệnh viện đã đạt được hiệu quả cao. Việt Nam cũng đã áp dụng cơ chế này tại nhiều bệnh viện. Cơ chế tài chính đảm bảo quyền tự chủ của bệnh viện cơ bản gồm: biên chế, bộ máy và tiền lương. Cơ chế tài chính của các bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến bộ phận kế toán quản trị trong các bệnh viện đó thông qua dự toán chi phí, thực hiện dự toán chi phí và công tác quyết toán.
Vận dụng kế toán quản trị trong các công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam

Vận dụng kế toán quản trị trong các công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam

Nghiên cứu đo lường các nhân tố ảnh hưởng việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty TNHH Xổ số kiến thiết tại khu vực phía Nam. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng và sử dụng mô hình định lượng nhân tố khám phá (EFA), kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố: Nhu cầu thông tin kế toán quản trị từ nhà quản lý; Nhận thức của nhà quản lý; Mức độ cạnh tranh của thị trường; Tổ chức bộ máy quản lý; Phương pháp, kỹ thuật thực hiện; Trình độ nhân viên kế toán và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin có tác động cùng chiều đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty TNHH Xổ số kiến thiết tại khu vực phía Nam, trong đó Nhận thức của nhà quản lý có tác động mạnh nhất.
Nhận diện biến tác động đến việc vận dụng kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp phân phối ô tô

Nhận diện biến tác động đến việc vận dụng kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp phân phối ô tô

Tại Việt Nam, việc triển khai kế toán trách nhiệm trong các tổ chức hiện nay còn khá hạn chế. Điển hình như trong lĩnh vực phân phối ô tô, việc triển khai kế toán trách nhiệm là cần thiết, nhưng chưa được nghiên cứu để xác định những nhân tố ảnh hưởng trong quá trình áp dụng. Thông qua việc áp dụng phương pháp tổng hợp lý thuyết nền, bài viết giới thiệu thang đo các biến có dự kiến ảnh hưởng đến việc đưa kế toán trách nhiệm vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực phân phối ô tô. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố với 25 biến quan sát để triển khai công cụ này hiện nay.
Nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp xây lắp

Nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp xây lắp

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đầy biến động, các doanh nghiệp xây lắp cần phải đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả để đảm bảo sự tồn tại và phát triển. Để làm được điều đó cần phải có những thông tin hữu ích phục vụ cho quá trình quản lý, đặc biệt là những thông tin được cung cấp từ hệ thống thông tin kế toán quản trị là các thông tin quan trọng ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định. Bài viết đề cập một số nội dung liên quan đến hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp xây lắp, từ đó phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán quản trị trong loại hình doanh nghiệp này
Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp

Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp

Tổ chức công tác kế toán quản trị (KTQT) nói chung và KTQT chi phí nói riêng là hoạt động rất phổ biến tại các doanh nghiệp (DN) nhằm nâng cao năng lực điều hành và hiệu quả của việc đưa ra quyết định của nhà quản trị. Bài viết trao đổi về kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong tổ chức KRQT chi phí dịch vụ của DN, từ đó hàm ý những vấn đề đặt ra đối với các DN kinh doanh dịch vụ.