Trao đổi về kỹ thuật chi phí áp dụng trong kế toán quản trị chiến lược

Trao đổi về kỹ thuật chi phí áp dụng trong kế toán quản trị chiến lược

Kế toán quản trị chiến lược là công cụ phân tích và dự báo hiện đại, hỗ trợ các nhà quản trị đưa ra các quyết định quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp gia tăng hiệu quả hoạt động về mặt tài chính và phi tài chính, đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay. Trên cơ sở thu thập, tổng hợp, phân tích các tài liệu liên quan, bài viết nghiên cứu các kỹ thuật áp dụng trong kế toán quản trị chiến lược, đặc biệt là kỹ thuật chi phí cũng như lợi ích mà kỹ thuật này mang lại cho các doanh nghiệp.
Giải pháp vận dụng kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam

Giải pháp vận dụng kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam

Trong những năm gần đây, kế toán quản trị chiến lược là một trong những vấn đề được quan tâm và ngày càng khẳng định vai trò hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong việc ra quyết định. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vẫn còn rất nhiều DN chưa quan tâm, thậm chí chưa nhận thức đầy đủ về kế toán quản trị chiến lược và ý nghĩa của kế toán quản trị chiến lược trong hoạt động kế toán và quản trị. Phân tích vai trò của kế toán quản trị chiến lược, đánh giá thực trạng vận dụng kế toán quản trị chiến lược, bài viết đưa ra một số giải pháp để vận dụng hiệu quả kế toán quản trị chiến lược tại các DN ở Việt Nam.
Vận dụng lý thuyết dự phòng trong kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp

Vận dụng lý thuyết dự phòng trong kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp

Kế toán quản trị chiến lược với vai trò cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch dài hạn, do đó tập trung chủ yếu vào thông tin bên ngoài. Kế toán quản trị cũng là một thành phần của cơ cấu tổ chức, vì vậy, đây là điểm “giao thoa” để có thể vận dụng lý thuyết dự phòng trong nghiên cứu kế toán quản trị chiến lược. Bài viết trao đổi về việc vận dụng lý thuyết dự phòng trong kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp để khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị chiến lược. Các nhân tố được khám phá góp phần vào việc hoàn thiện khung lý thuyết về kế toán quản trị chiến lược.
Tính khả thi trong áp dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

Tính khả thi trong áp dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

Kế toán quản trị chiến lược là một khái niệm khá mới, là một nội dung quan trọng của kế toán quản trị. Kế toán quản trị chiến lược tạo ra giá trị cho tổ chức bằng cách hỗ trợ sự hình thành, lựa chọn, thực hiện và đánh giá các chiến lược của tổ chức với việc phân bổ hiệu quả các nguồn lực, thu thập thông tin tài chính và phi tài chính của cả môi trường bên trong và bên ngoài tổ chức.
Vận dụng các lý thuyết nền trong nghiên cứu kế toán quản trị chiến lược tại doanh nghiệp

Vận dụng các lý thuyết nền trong nghiên cứu kế toán quản trị chiến lược tại doanh nghiệp

Kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kế toán quản trị chưa đáp ứng được yêu cầu về hoạch định và kiểm soát chiến lược mà chỉ tập trung cho công tác phân tích, lập kế hoạch, dự toán, dự báo, lập ngân sách hoặc đưa ra các thông tin hỗ trợ, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp.