VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Áp dụng nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu trong doanh nghiệp xây dựng thủy lợi Việt Nam

Áp dụng nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu trong doanh nghiệp xây dựng thủy lợi Việt Nam

Quản lý và kiểm soát ngân sách trong doanh nghiệp xây dựng thủy lợi là một công việc quan trọng, giúp các doanh nghiệp này đánh giá được tình hình hoạt động so với mục tiêu đặt ra và có phương hướng để cải thiện trong quá trình hoạt động.

Yếu tố tác động đến việc chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Bến Tre

Yếu tố tác động đến việc chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Bến Tre

Trong nền kinh tế thị trường, xu hướng các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ kế toán và khai báo thuế ngày càng gia tăng.

Xu hướng hội tụ giữa kế toán tài chính với kế toán quản trị và giải pháp cho Việt Nam

Xu hướng hội tụ giữa kế toán tài chính với kế toán quản trị và giải pháp cho Việt Nam

Quá trình hội tụ kế toán quốc tế ngày càng được các tổ chức quốc tế về kế toán cũng như các quốc gia quan tâm đẩy mạnh. Nhiều quốc gia đã chủ động và tích cực tham gia hoạt động kế toán bằng việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IAS/IFRS).

Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Lâm sản 19

Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Lâm sản 19

Kế toán quản trị chi phí là quá trình thu thập xử lý, cung cấp các thông tin về chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phục vụ cho quá trình lập kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát chi phí và ra các quyết định kinh doanh.

Tác động của hoạt động xây lắp thủy lợi đối với công tác kế toán quản trị chi phí

Tác động của hoạt động xây lắp thủy lợi đối với công tác kế toán quản trị chi phí

Các công trình thủy lợi có tính chất là công trình phục vụ công ích. Trong quá trình đầu tư xây dựng và khai thác các công trình thủy lợi, nhà đầu tư cần phải chú trọng vấn đề quản trị chi phí, tính toán để giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng và tiến độ.

Công tác kế toán tài chính tại doanh nghiệp thời kỳ công nghệ số

Công tác kế toán tài chính tại doanh nghiệp thời kỳ công nghệ số

Kế toán tài chính là bộ phận không thiếu trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Công tác này không chỉ phục vụ cho chính doanh nghiệp mà cho các đối tượng bên ngoài. Tuy nhiên, bối cảnh công nghệ số đang có những tác động đến hoạt động kế toán của doanh nghiệp đòi hỏi cần có những thay đổi để phù hợp với thực tiễn. Trao đổi về kế toán tài chính trong bối cảnh công nghệ số bùng nổ, bài viết đề xuất một số vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý trong triển khai kế toán tài chính tại đơn vị.

Kỹ năng cần có đối với kế toán quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Kỹ năng cần có đối với kế toán quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Việt Nam đang nằm trong dòng chảy chung của cuộc cách mạng số, dự báo sẽ ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực kế toán. Trong bối cảnh đó, kế toán quản trị sẽ có nhiều thay đổi. Thực tế cho thấy, ngoài kỹ năng chuyên môn, các doanh nghiệp mong đợi người làm kế toán quản trị phải am hiểu hơn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, đối tác, công nghệ… để trở thành cộng sự tài chính đắc lực của doanh nghiệp. Bài viết trao đổi về những kỹ năng cần có của kế toán để thực hiện tốt công tác kế toán quản trị tại doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng số.

Đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong tình hình hiện nay

Đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong tình hình hiện nay

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã thay đổi căn bản, toàn diện về hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phương pháp hạch toán, chuyển từ kế toán cơ sở tiền mặt sang kế toán cơ sở dồn tích... Bài viết trao đổi về những điểm mới của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về kinh tế ngày càng cao và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy kế toán tài chính

Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy kế toán tài chính

Phần lớn các doanh nghiệp cho rằng, sinh viên ngành Kế toán mới tốt nghiệp ra trường đều phải đào tạo lại mới phù hợp được với nhu cầu thực tế tại doanh nghiệp được tuyển dụng. Nguyên nhân chính là do các trường đại học, cao đẳng hiện nay chỉ đào tạo chú trọng về lý thuyết mà chưa chú trọng đến việc gắn lý thuyết với thực hành… Bài viết trao đổi một số vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy môn học kế toán tài chính tại các trường cao đẳng, đại học để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được ngay nhu cầu xã hội đang cần.

Yếu tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị tại doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh điện

Yếu tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị tại doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh điện

Trong bối cảnh thị trường phát điện cạnh tranh hiện nay, việc áp dụng kế toán quản trị cũng như bộ máy kế toán của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện có nhiều điểm khác biệt đối với các ngành sản xuất thông thường khác. Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung kế toán quản trị thông qua các đặc điểm bên trong và bên ngoài doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điện tại Việt Nam.

Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xi măng

Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xi măng

Trong những năm gần đây, kế toán quản trị được đề cập và ứng dụng nhiều hơn trong hoạt động của doanh nghiệp. Ngay cả các văn bản luật như Luật Kế toán (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2017) cũng đã tăng cường yêu cầu về việc áp dụng kế toán quản trị. Bài viết đưa ra một số đề xuất về xây dựng bộ máy kế toán quản trị, nhận diện và phân loại chi phí, hoàn thiện hệ thống định mức, hoàn thiện quy trình và nội dung hệ thống dự toán chi phí, hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí và phương pháp phân tích, qua đó góp phần hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xi măng hiện nay.

Kế toán xuất, nhập khẩu của một số nước phát triển và bài học cho Việt Nam

Kế toán xuất, nhập khẩu của một số nước phát triển và bài học cho Việt Nam

Ở các nước phát triển, mặc dù quá trình xây dựng hệ thống kế toán của mỗi nước đều có sự khác biệt nhất định, song với tiềm lực kinh tế mang tính ổn định cao, nên chuẩn mực kế toán của các nước này cũng có những nét tương đồng so với chuẩn mực kế toán quốc tế. Nghiên cứu khái quát các vấn đề kế toán liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu tại hai quốc gia là Mỹ và Pháp, bài viết đúc rút những kinh nghiệm và bài học quý báu cho hệ thống kế toán xuất nhập khẩu Việt Nam. Những kinh nghiệm này đều mang tính kế thừa và phát triển, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam ở hiện tại và tương lai.

Vài trao đổi về bản chất của kế toán quản trị

Vài trao đổi về bản chất của kế toán quản trị

Sự ra đời và phát triển của kế toán quản trị là kết quả tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường luôn biến động, nhiều cạnh tranh và rủi ro. Mặc dù ra đời sau kế toán tài chính nhưng kế toán quản trị ngày càng chứng tỏ sự cần thiết và vai trò đặc biệt quan trọng của nó đối với công tác quản trị, điều hành các doanh nghiệp. Bài viết nhằm làm rõ hơn bản chất, mục đích, đối tượng và nhiệm vụ của kế toán quản trị.

Tổ chức thông tin kế toán trong các doanh nghiệp hiện nay

Tổ chức thông tin kế toán trong các doanh nghiệp hiện nay

(Tài chính) Thông tin kế toán nói chung và thông tin kế toán tài chính, thông tin kế toán quản trị nói riêng là rất cần thiết đối với chủ doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải tổ chức hệ thống thông tin kế toán này như thế nào để đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc của kế toán cũng như đáp ứng được vai trò quan trọng của nó?

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Tài chính) Trước xu thế hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, Việt Nam đang từng bước tiến hành cải cách toàn diện hệ thống kế toán nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, đòi hỏi về thông tin đa dạng, phục vụ cho công tác điều hành của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để hình thành kế toán quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 Quản lý rủi ro dựa trên đánh giá xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp

Quản lý rủi ro dựa trên đánh giá xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp

(Tài chính) Theo các chuyên gia tư vấn thuế, hiện nay có 7 loại rủi ro về thuế, được chia thành 2 nhóm trong đó 4 loại rủi ro cụ thể là: rủi ro nghiệp vụ, rủi ro hoạt động, rủi ro tuân thủ, rủi ro kế toán tài chính và 3 loại rủi ro tổng quát gồm: rủi ro cộng hưởng, rủi ro quản lý, rủi ro uy tín. Việc xác định, nhận diện rõ các rủi ro sẽ là bước tiền đề để cơ quan thuế kiểm soát, quản lý hiệu quả, vừa tiết kiệm được thời gian, công sức quản lý, vừa tránh thất thu ngân sách nhà nước (NSNN).