Xây dựng chính sách thúc đẩy khởi nghiệp cho thanh niên

Xây dựng chính sách thúc đẩy khởi nghiệp cho thanh niên

Tại Diễn đàn quốc tế “Chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên” các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên.
Việt Nam tích cực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Việt Nam tích cực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, đây là năm thứ hai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Mạng lưới các Trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng tổ chức nhằm mục đích kết nối các cơ sở giáo dục...
Giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam

Giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam

Những năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam có sự phát triển tích cực, nhất là việc ứng dụng có chiều sâu mô hình đổi mới sáng tạo và các hoạt động dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, đào tạo giáo dục và kinh doanh. Tuy nhiên, việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn bộc lộ một số hạn chế bởi hành lang pháp lý chưa đầy đủ, môi trường đầu tư, kinh doanh còn một số "điểm nghẽn", ảnh hưởng đến huy động các nguồn lực. Bài viết này, nghiên cứu thực trạng phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam hiện nay, qua đó, đề xuất các giải pháp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của khởi nghiệp sáng tạo.
Cơ hội và thách thức đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

Cơ hội và thách thức đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

Trong thời gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam đã cải thiện tích cực về điểm số và thứ hạng và luôn đạt trên mức trung bình. Điều này cho thấy, kết quả của việc cải thiện môi trường kinh doanh và các chính sách khuyến khích khởi nghiệp ở Việt Nam đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội trong hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, nước ta cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức cần giải pháp khắc phục trong thời gian tới, để tạo động lực cho cac doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển bền vững.
Thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp và start-up

Thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp và start-up

Cùng với việc hình thành, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ngày càng có nhiều giải pháp, sản phẩm công nghệ của các start-up ra đời, nhưng việc tiêu thụ các sản phẩm công nghệ còn chưa như kỳ vọng. Việc các doanh nghiệp đầu tư, liên kết với start-up đang là xu hướng, và cần được thúc đẩy để doanh nghiệp tận dụng được nguồn lực bên ngoài phục vụ đổi mới sáng tạo, còn start-up có các hỗ trợ cần thiết để tăng tốc phát triển.
Thúc đẩy đào tạo khởi nghiệp sáng tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thúc đẩy đào tạo khởi nghiệp sáng tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hệ thống giáo dục, trong đó có giáo dục nghề nghiệp có vai trò thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc cung cấp cho xã hội những nhân lực được trang bị tư duy và kỹ năng cần thiết cùng các kết quả nghiên cứu mang tính ứng dụng. Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay, việc đẩy mạnh đào tạo kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là yêu cầu cấp thiết.
Đưa vốn chảy vào đổi mới sáng tạo

Đưa vốn chảy vào đổi mới sáng tạo

Trong hệ sinh thái startup (khởi nghiệp) Việt, hiện có bốn kỳ lân và số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đã gia tăng từ con số 400 năm 2012 lên 4.000 doanh nghiệp vào năm 2021. Tuy nhiên, khung pháp lý cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vẫn chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn.