Vốn đầu tư phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Vốn đầu tư phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bài viết tập trung phân tích nguồn lực vốn tài chính để làm nổi bật được vai trò của đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội bền vững; những thách thức trọng yếu trong đầu tư khởi nghiệp địa phương cũng như hành trình giải pháp, bệ đỡ kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Khởi động lại các hoạt động khởi nghiệp

Khởi động lại các hoạt động khởi nghiệp

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp doanh nghiệp (DN), đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ DN thích ứng với tình hình mới là một trong những nội dung quan trọng được tỉnh quyết liệt thực hiện trong những tháng cuối năm 2021.
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh mới

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh mới

Sau 5 năm đưa Nghị quyết số 35/NQ-CP vào cuộc sống, đến nay vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, có 3 mục tiêu trong 6 mục tiêu Nghị quyết đặt ra vẫn chưa hoàn thành, đó là: Cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020, khu vực tư nhân đóng góp khoảng 48-49% GDP và khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục thay đổi tư duy quản trị, phương thức vận hành và cách thức quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh mới.
Thành phố thông minh: Tiềm năng lớn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thành phố thông minh: Tiềm năng lớn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đại dịch COVID-19 bùng phát là một nhân tố đã khiến cho chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn, xu hướng chuyển dịch sang thành phố thông minh (SmartCity) cũng được quan tâm nhiều hơn, thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư, các start-up khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ nhắm đến.
Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong hội viên, phụ nữ

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong hội viên, phụ nữ

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ vươn lên khởi nghiệp, góp phần khẳng định giá trị bản thân cũng như tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương.
Doanh nghiệp khởi nghiệp chưa chú trọng tạo lập tài sản trí tuệ

Doanh nghiệp khởi nghiệp chưa chú trọng tạo lập tài sản trí tuệ

Nhiều nhóm khởi nghiệp chỉ tập trung vào hình thành doanh nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư, ít chú trọng đến việc tạo lập các tài sản trí tuệ mới, bảo hộ và khai thác các quyền sở hữu trí tuệ; hoặc có bảo hộ và khai thác nhưng chưa hiệu quả, gây không ít khó khăn cho hoạt động nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Trong từng thời kỳ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo hoặc tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh.