Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 15/4/2023, cả nước gieo cấy được 2.949,5 nghìn ha lúa đông xuân. Sản lượng thủy sản tháng 4/2023 ước đạt 747,8 nghìn tấn. Sản xuất lâm nghiệp đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, thu hoạch gỗ đến kỳ khai thác. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 69,8 nghìn ha, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước quý I/2023

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước quý I/2023

Quý I/2023, giá trị khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,43% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,66% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 0,06 điểm phần trăm.
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước 8 tháng năm 2022

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước 8 tháng năm 2022

8 tháng năm 2022, sản xuất lâm nghiệp diễn ra khá thuận lợi, diện tích rừng trồng mới ước đạt 156,9 nghìn ha. Tính đến trung tuần tháng Tám, cả nước gieo cấy 1.411,3 nghìn ha lúa mùa; lúa hè thu khoảng 1.917,2 nghìn ha; vùng Đồng bằng sông Cửu Long xuống giống 374 000 ha lúa thu đông.
Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 7 tháng năm 2022

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 7 tháng năm 2022

Trong 7 tháng năm nay, cả nước gieo cấy được 1.021,6 nghìn ha lúa mùa,1.915,9 nghìn ha lúa hè thu, 279,1 nghìn ha lúa thu đông. Hoạt động sản xuất lâm nghiệp diễn ra tương đối thuận lợi, khai thác gỗ được triển khai tích cực. Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 134,9 nghìn ha, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021. Sản xuất thủy sản chung cả nước ước đạt 5.003,1 nghìn tấn...
Dành 13.682 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Dành 13.682 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Ngày 12/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 809/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, 13.682 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và 64.903 tỷ đồng từ các nguồn vốn hợp pháp khác sẽ được dành cho Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025.
Lập phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Lập phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoàn thành việc cổ phần hóa vào đầu năm 2018 và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào ngày 1/6/2018 với vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 96,77% vốn điều lệ. Sau khi có quyết định thực hiện cổ phần hóa, Công ty mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã xây dựng 25 phương án sử dụng đất của từng đơn vị để lấy ý kiến các địa phương. Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa đối với các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.