Xuất cấp hơn 256 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn

Hà Anh

Ngày 21/2/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 139/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 256,725 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 256,725 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023.
Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 256,725 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Tại Quyết định số 139/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định.